Waldemar Matlachowski

Dr inż. Waldemar Matlachowski urodził się 2 stycznia 1937 r. w Różanymstoku (obecne woj. podlaskie). W 1943 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Grajewie, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, gdzie w 1954 r. zdał egzamin maturalny. W tym samym roku dr inż. W. Matlachowski podjął studia dzienne na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie wybrał specjalność: Budowa maszyn hutniczych. 1 lipca 1960 r. uzyskał tytuł mgr inż. mechanik hutniczy. Pracę rozpoczął zaraz po ukończeniu studiów, w 1959 r., w walcowni blach w Gliwicach, a rok później zaczął pracować jako konstruktor w firmie Biprohut, gdzie pracował do 1967 r. W tym samym roku podjął również pracę w Celpie. Natomiast pracę na naszej uczelni podjął 1 października 1969 r., najpierw na stanowisku wykładowcy, a w latach 1983-1990 adiunkta w Zakładzie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym. W międzyczasie, w latach 1974-1980, realizował pracę doktorską pt. „Polaryzacja odkształceń nieodwracalnych w materiałach niejednorodnych”. Promotorem pracy dra inż. Waldemara Matlachowskiego był ś.p. prof. Leon Jamroz z Instytutu Odlewnictwa w Krakowie. Obrona doktoratu odbyła się 4 czerwca 1980 r. Od 1 października 1990 r. dr inż. Waldemar Matlachowski objął stanowisko starszego wykładowcy, na którym pracował do 30 września 2002 r. Z początkiem tego samego roku przeszedł na emeryturę.

Czytaj więcej...

Zmarł Prof. Wojciech Siłka

silkaW środę 24 czerwca 2020 roku zmarł Profesor Wojciech Siłka – wieloletni kierownik Katedry Pojazdów Wydziału Mechanicznego. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 29 czerwca 2020 w starej kaplicy cmentarza na Półwsi w Opolu przy ul. Cmentarnej 7a O godz. 10.00 wystawienie zwłok a ok. godz. 11.00 odbędzie się pogrzeb.

W imieniu całej społeczności Wydziału Mechanicznego składamy wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim.

Dziekan Wydziału Mechanicznego Janusz Pospolita

Kierownik Katedry Pojazdów Andrzej Augustynowicz

Czytaj więcej...