Kolejny awans na Wydziale Mechanicznym

kurekZ chwilą wejścia w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Politechniki Opolskiej Senat przejął kompetencje Rad Wydziału w zakresie awansów naukowych. I tak w dniu 18 grudnia Senat Politechniki Opolskiej na podstawie opinii komisji habilitacyjnej przyjął drugą w swojej historii uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i jednocześnie pierwszą w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Na mocy uchwały Senatu stopień doktora habilitowanego uzyskała Pani dr inż. Marta Kurek.

Czytaj więcej...

Rekrutacja na wyjazdy studyjne 3-miesięczne

3msc top

 • Formularz zgłoszeniowy – kwestionariusz uczestnika (do pobrania ze strony)
 • Średnia ocen za ostatni semestr studiów potwierdzona przez Dziekanat
 • Curriculum Vitae
 • List motywacyjny
 • Zaświadczenie potwierdzające dodatkową aktywność studenta (np. członkostwo w kołach naukowych, ważne osiągnięcia)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

Więcej informacji udziela:

Dr hab. inż. Iwona Kłosok-Bazan                                                                                              Pokój: A-214

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska“ Programu Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Oś priorytetowa 3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia“
Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671

         

Rekrutacja na wyjazdy studyjne 1-miesięczne

top 1

 • Formularz zgłoszeniowy – kwestionariusz uczestnika (do pobrania ze strony)
 • Średnia ocen za ostatni semestr studiów potwierdzona przez Dziekanat
 • Curriculum Vitae
 • List motywacyjny
 • Zaświadczenie potwierdzające dodatkową aktywność studenta (np. członkostwo w kołach naukowych, ważne osiągnięcia)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

 

Więcej informacji udziela:

Dr hab. inż. Iwona Kłosok-Bazan                                                                                                 Pokój: A-214

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                         

W ramach projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska“ Programu Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Oś priorytetowa 3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia“
Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671