Studenci kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka zaczynają od szybowców

W dniu 9 października studenci I roku na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka w ramach przedmiotu Wprowadzenie do techniki lotniczej udali się z prowadzącym zajęcia dr inż. Mirosławem Kabacińskim na pobliskie lotnisko w Polskiej Nowej Wsi w celu zapoznania się ze sprzętem lotniczym służącym do celów agrolotniczych, patrolowania lasów i gaszenia pożarów z powietrza. Studenci mieli możliwość zasiąść za sterami szybowca szkolnego SZD 50 Puchacz ubrani w spadochrony, jak i aktywnego uczestnictwa w demontażu elementów najwyższej klasy wyczynowego szybowca JS1 i przygotowania go do transportu. Jeśli pogoda dopisze w sezonie jesiennym planowane są loty zapoznawcze szybowcem dla przyszłych lotników.

Konferencja KONES 2018

W dniach 24-27 września 2018, w Wiśle odbył się 44th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means European KONES 2018, zorganizowany przez Politechnikę Częstochowską. Uczestnikami Kongresu byli pracownicy Katedry Pojazdów Wydziału Mechanicznego.

Dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PO wygłosił referat nt.: Device for control the valvetrain and cylinder pressure of a spark-ignition engine.

Dr inż. Mariusz Graba, dr inż. Andrzej Bieniek oraz mgr inż. Krystian Hennek przedstawili postery naukowe pt.: Possibilities of using a wireless telemetry system of a recreational vehicle (off-road) oraz Comparative analysis of the fuel consumption of vehicles equipped with various types of automatic transmissions.

Kones Bieniek, Graba

Sesja plakatowa na Konferencji KONES 2018

Czytaj więcej...

Konferencja KONMOT

Nauczyciele akademiccy z Katedry Pojazdów Wydziału Mechanicznego, w dniach 13-14 września br., byli uczestnikami Międzynarodowej Konferencji Motoryzacyjnej KONMOT 2018 w Krakowie, organizowanej przez Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej.

Wśród wygłoszonych referatów w ramach sesji plenarnych, wyniki swoich badań przedstawili również Pracownicy Katedry Pojazdów Wydziału Mechanicznego.

Dr hab. inż. Jarosław Mamala przedstawił artykuł nt.: „The inmact of exhaust gas recirculation system on the operating parameters of Diesel engine in agricultural tractors”.
Dr inż. Andrzej Bieniek zaprezentował artykuł pt.: „Control, operating conditions and hydrokinetic converter slip in the vehicle’s transmission system”.
Dr inż. Krzysztof Prażnowski przedstawił artykuł nt.: „Wireless telemetry system of an off-road vehicle”.
Dr inż. Ireneusz Hetmańczyk przedstawił artykuł pt.: „Effect of plus sizing on driving comfort and safety of users”.

Cykliczna konferencja motoryzacyjna KONMOT od 1976 r. jest miejscem spotkania wybitnych naukowców oraz inżynierów z kraju i zagranicy, poruszających współczesne problemy motoryzacji, z możliwością publikowania osiągnięć w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

czytaj więcej

4 października - Dzień Rektorski

dokument ico

Clever Kameleon na European Rover Challenge

W dniach 13-17 września 2018r. zespół Kameleon Team reprezentujący Politechnikę Opolską wziął udział w międzynarodowych zawodach prototypów łazików marsjańskich European Rover Challenge w Starachowicach.

czytaj więcej