NOWY KIERUNEK W OFERCIE KSZTAŁCENIA:
Inżynieria i Aparatura Procesów Przemysłowych

Oferta pracy

AMIJIPIRHUPKUPO

Oferta pracy

famet

Prof. Jerzy Hapanowicz ekspertem merytorycznym PKA

Miło nam poinformować, że dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz, prof. PO., pracownik naukowy Katedry Inżynierii Procesowej, został powołany do grona ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Jej podstawowym celem jest wspieranie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz w osiąganiu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców światowych. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich uczelni wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

PKA realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych i instytucjonalnych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.07.2016 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Izabeli PIETKUN-GREBER
pt. „Ocena przydatności stali stosowanych na elementy maszyn poddawane oddziaływaniu wodoru”,

Promotor:

  • dr hab. inż. Ryszard JANKA, prof. UO Uniwersytet Opolski

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Marek CIEŚLA, prof. PŚl Politechnika Śląska
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO

Recenzje - prof. Cieśla | prof. Łagoda

Streszczenie - j. polski | j.angielski

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.07.2016 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Krzysztofa PRAŻNOWSKIEGO
pt. „Diagnostyka stanu wyrównoważenia koła ogumionego samochodu osobowego w warunkach testu drogowego”,

Promotor:

  • dr hab. inż. Jarosław MAMALA, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Zbigniew SROKA, prof. PWr Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

Dziekan
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Recenzje - prof. Sroka | prof. A. Niesłony

Streszczenie - j. polski | j. angielski