Bieg Erasmusa

W ramach obchodów 30-lecia programu Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje imprezę sportową - Bieg Erasmusa, który odbędzie się 30 września w Warszawie. Do biegowego pojedynku staną 6-osobowe sztafety, które pokonają łączny dystans 30 km. Bieg ma charakter charytatywny, drużyny dokonują opłaty startowej na rzecz Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, a dokładnie: realizacji projektu WalkCamp skierowanego do osób po amputacjach.

Wszystkie niezbędne informacje i formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/bieg/

Zachęcamy wszystkich studentów i pracowników Politechniki Opolskiej do wzięcia udziału!

Synergia 2017

Synergia 2017

Informacje dla pracowników WM

Informację nt "Oceny pracowników naukowo-dydaktycznych" oraz "Zaleceń RW Mechanicznego dot. udokumentowania dorobku naukowego kandydatów przystępujących do postępowania hailitayjnego" znajdziecie w zakładce Nauka-Informacje

Nagroda Naukowa im. Wacława Olszaka

Niezmiernie miło nam poinformować, że dr inż. Marta Kurek z Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego otrzymała Nagrodę Naukową im. Wacława Olszaka za indywidualną monografię z zakresu prognozowania trwałości zmęczeniowej materiałów przy zginaniu ze skręcaniem, wydaną przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Opolskiej w roku 2014 r.

Czytaj więcej...

Pozytywna ocena PKA na kierunku Mechanika i budowa maszyn

Jest mi niezmiernie miło zakomunikować Państwu, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę na kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2022/2023.

Prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. inż. Krystian Czernek, prof. PO

PKM