NOWY KIERUNEK W OFERCIE KSZTAŁCENIA:
Inżynieria i Aparatura Procesów Przemysłowych

Oferta pracy

famet

Prof. Jerzy Hapanowicz ekspertem merytorycznym PKA

Miło nam poinformować, że dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz, prof. PO., pracownik naukowy Katedry Inżynierii Procesowej, został powołany do grona ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Jej podstawowym celem jest wspieranie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz w osiąganiu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców światowych. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich uczelni wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

PKA realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych i instytucjonalnych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.07.2016 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Izabeli PIETKUN-GREBER
pt. „Ocena przydatności stali stosowanych na elementy maszyn poddawane oddziaływaniu wodoru”,

Promotor:

  • dr hab. inż. Ryszard JANKA, prof. UO Uniwersytet Opolski

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Marek CIEŚLA, prof. PŚl Politechnika Śląska
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO

Recenzje - prof. Cieśla | prof. Łagoda

Streszczenie - j. polski | j.angielski

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.07.2016 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Krzysztofa PRAŻNOWSKIEGO
pt. „Diagnostyka stanu wyrównoważenia koła ogumionego samochodu osobowego w warunkach testu drogowego”,

Promotor:

  • dr hab. inż. Jarosław MAMALA, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Zbigniew SROKA, prof. PWr Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

Dziekan
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Recenzje - prof. Sroka | prof. A. Niesłony

Streszczenie - j. polski | j. angielski

Studenci Wydziału Mechanicznego w firmie HERZ Armatura i Systemy Grzewcze

Na zaproszenie firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o. w Wieliczce w miniony piątek (03.06.2016r.) ponad trzydziestoosobowa grupa studentów III roku Energetyki oraz Inżynierii Środowiska gościła z wizytą w tym przedsiębiorstwie. Spotkanie to było pokłosiem wcześniejszej wizyty pana Jarosława Orszulika z firmy HERZ na naszym wydziale.

Wyruszyliśmy z Opola autokarem wynajętym przez naszych gospodarzy. Warto w tym momencie zaznaczyć, że wyjazd w całości był opłacony przez stronę goszczącą naszych studentów. Do Wieliczki dotarliśmy z półgodzinnym wyprzedzeniem co pozwoliło nam na „aklimatyzację”.

Program wizyty przewidywał prezentację wyrobów firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze, zajęcia praktyczne w „pomieszczeniu technicznym”, zwiedzenie zakładu i szkolenie z zakresu ogrzewania płaszczyznowego.

Obrazek1

Na wstępie zostaliśmy ciepło przywitani przez pana Grzegorza Ojczyka – dyrektora technicznego i dyrektora działu badawczo-rozwojowego w HERZu, znanego w branży grzewczej autora artykułów naukowych i technicznych. Pan G. Ojczyk (p. zdjęcie obok), podczas krótkiego powitania przekazał studentom parę uwag praktycznych na temat aplikowania o pracę w firmie takiej jak HERZ. Szczególnie zwrócił uwagę na znaczenie udziału w spotkaniach, szkoleniach i stażach oraz zbierania dokumentów, potwierdzających uczestnictwo w nich.

W kolejnym etapie wizyty poznaliśmy historię i profil działalności firmy HERZ. Jest to firma z ponad 120 letnią tradycją, której główna siedziba znajduje się we Wiedniu. Początkowo działalność dotyczyła produkcji armatury do centralnego ogrzewania, fontann miejskich oraz wyszynku piwa i wina. Pięćdziesiąt lat temu firma ograniczyła działalność, specjalizując się wyłącznie w produkcji armatury do instalacji grzewczych. Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w wiedeńskiej centrali HERZa rozpoczęto prace nad kotłami na biomasę drzewną a dokładniej na pelety i zrębki drzewne.

W 1990 roku zostaje otwarta polska filia spółki HERZ Armatura i Systemy Grzewcze, która specjalizuje się w montażu armatury i produkcji kotłów na biomasę.Obrazek3 

Obrazek2

Oczywiście jest także dystrybutorem wszystkich produktów oferowanych przez firmę HERZ w tym również pomp ciepła. Bardzo interesującym etapem wizyty w firmie HERZ była jej część praktyczna, zrealizowana w tzw. ”pomieszczeniu technicznym” W tym pomieszczeniu studenci mogli wymontować wkładkę zaworową w zaworze regulacyjnym (zdjęcie po lewej), zamontowanym w użytkowanej instalacji oraz wykonać połączenie rury z kształtką, wykorzystując praskę zaciskającą (zdjęcie po prawej).

Obrazek4Zostaliśmy również przeszkoleni w zakresie wykonania nastawy wstępnej w zaworze regulacyjnym grzejnikowym oraz regulacji podpionowej w rozbudowanej instalacji grzewczej. Zwiedzając zakład mogliśmy poznać kolejne etapy produkcji kotłów na biomasę, dowiedzieliśmy się do czego służą turbulatory w kotle i dlaczego są „złamane w połowie” (zdjęcie obok), a także jak montuje się armaturę do instalacji centralnego ogrzewania. Szczególne wrażenie zrobiła na nas linia technologiczna, produkująca głowice termostatyczne do zaworów przygrzejnikowych, o wydajności 1000 sztuk na jedną zmianę produkcyjną.

Na zakończenie zwiedzania części produkcyjnej obejrzeliśmy mobilną kotłownię na pelety drzewne o mocy 0,5 MW oraz mniejszą kotłownię, której zadaniem jest dostarczanie ciepłej wody do wszystkich punktów poboru. Kotły w tej kotłowni także spalają pelety drzewne. W ostatnim punkcie naszej wizyty odbyło się, przeprowadzone w iście sprinterskim tempie szkolenie z ogrzewania płaszczyznowego. Przedstawicielka firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze merytorycznie i jednocześnie przystępnie omówiła szczegółowo ogrzewanie podłogowe jako przykład ogrzewania płaszczyznowego. Podczas pożegnania naszej grupy goszczący nas przedstawiciele firmy HERZ (zdjęcie obok) nie tylko rozdali wszystkim uczestnikom certyfikaty, potwierdzające odbycie szkolenia ale także przeprowadzili quiz sprawdzający naszą wiedzę, którą podzielili się z nami podczas szkolenia i zwiedzania zakładu.

Obrazek5

Trzeba stwierdzić, że każde pytanie organizatorów znalazło swoją poprawną odpowiedź a osoba jej udzielająca otrzymywała nagrodę książkową. Na koniec organizatorzy wykazali się słynną krakowską gościnnością i zaprosili wszystkich uczestników wizyty na posiłek do pobliskiej restauracji. Jak wynika z rozmów, prowadzonych przy obiedzie firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze bardzo chętnie będzie gościć w przyszłości naszych studentów oraz przeprowadzi szkolenia w Opolu w ramach Akademii HERZa. Dziękując za spotkanie i szkolenia autor tej informacji, a jednocześnie organizator wycieczki zapewnił gospodarzy o woli dalszej współpracy, która może przynieść efekty zarówno dla studentów jak i obu współpracujących jednostek. Z kronikarskiego obowiązku należy wspomnieć, że opiekunem grupy był pan dr inż. Robert Junga z Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

Dr hab. inż. Norbert Szmolke 
Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska