W dniach 24-27 września 2018, w Wiśle odbył się 44th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means European KONES 2018, zorganizowany przez Politechnikę Częstochowską. Uczestnikami Kongresu byli pracownicy Katedry Pojazdów Wydziału Mechanicznego.

Dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PO wygłosił referat nt.: Device for control the valvetrain and cylinder pressure of a spark-ignition engine.

Dr inż. Mariusz Graba, dr inż. Andrzej Bieniek oraz mgr inż. Krystian Hennek przedstawili postery naukowe pt.: Possibilities of using a wireless telemetry system of a recreational vehicle (off-road) oraz Comparative analysis of the fuel consumption of vehicles equipped with various types of automatic transmissions.

Kones Bieniek, Graba

Sesja plakatowa na Konferencji KONES 2018

Artykuły zgłoszone na Kongres zostaną opublikowane w czasopiśmie Journal of Kones vol 24. Odniesienia do publikacji Journal of KONES pojawiają się na tysiącach stron internetowych oraz w licznych czasopismach branżowych.

Pierwszy Kongres KONES zorganizowany został w 1975 r., co czyni go najdłużej istniejącą międzynarodową konferencją na temat zespołów napędowych i środków transportu w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej.

Dziś KONES to największa konferencja w Europie Środkowej na temat systemów elektroenergetycznych i środków transportu. Instytut Lotnictwa był jednym z głównych zwolenników i współorganizatorów tego wydarzenia. Współorganizatorami Kongresu są również: Japan SME-ESD; Polish Academy of Sciences - Committee of Transport; Polish Society of Mechanical Engineers oraz Society of Automotive Engineers.