W dniu 13.12.2018 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej gościli uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

WM uczniowie 2018 12 13 5501 640x360

Wizyta uczniów była związana z Patronatem Wydziału Mechanicznego nad klasami o specjalności technik mechanik, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”. Uczniowie rozpoczęli swoją wizytę od krótkiego przywitania przez Dziekana Wydziału Mechanicznego Pana Prof. dr hab. inż. Janusza Pospolitę oraz dr hab. inż. Krzysztofa Żaka w auli budynku Łącznik w krótkim wykładzie dziekan przybliżył możliwości studiowania na naszej uczelni.

Na wydziale Mechanicznym zostały przeprowadzone zajęcia laboratoryjne z: Inżynierii odwrotnej – celem tych zajęć było zaprezentowanie budowlowy oraz zasada funkcjonowania skanera przestrzennego oraz drukarek 3D; Mechanikę płynów – uczniowie mieli możliwość zobaczyć stanowiska badawcze, gdzie prowadzone są pomiary przepływu zarówno powietrza jak i wody; Pojazdy samochodowe/silniki – w ramach zajęć laboratoryjny został przedstawiony i omówiony wpływ stylu jazdy na właściwości dynamiczne pojazdu i emisję substancji szkodliwych; Wytrzymałość materiałów – uczniowie mieli możliwość zobaczyć, w jaki sposób przeprowadzane są próbą rozciągania oraz wyznaczenie własności wytrzymałościowych i plastycznych badanego materiału. Zajęcia laboratoryjne zostały przeprowadzone przez mgr inż. Agnieszkę Łagodę, dr inż. Krzysztofa Prażnowskiego, dr inż. Andrzeja Bieńka, dr inż. Grzegorza Borsuka, mgr inż. Romana Chudego oraz dr hab. inż. Krzysztofa Żaka.

 źródło: Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej