Pani dr inż. Iwona Kłosok-Bazan, 14 grudnia 2018, wzięła udział w panelu dyskusyjnym, w ramach 24 sesji Konferencji Stron Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu w Katowicach, wygłaszając referat dotyczący nowoczesnych technologii i innowacji stosowanych w oczyszczaniu wód ściekowych.

Z rąk Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Pani Małgorzaty Boguckiej-Szymalskiej, z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otrzymała serdeczne podziękowanie za udział w panelu.