Uruchomiony w zeszłym roku akademickim nowy kierunek wzornictwa przemysłowego realizowany na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej ma na celu kształcenie przyszłych projektantów i konstruktorów form przemysłowych m.in. maszyn, urządzeń, jak również pojazdów i produktów codziennego użytku.

W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie rynkowe nasi studenci nabywają wiedzę, umiejętności, jak również kompetencje, które pozwalają na zaprojektowanie produktów nie tylko zgodnie z wymogami technicznymi, według ustalonej specyfikacji i zasad ergonomii, ale również z uwzględnieniem walorów wizualnych i estetycznych, na który składają się między innymi: forma, kolor, czy faktura. Kierując się funkcjonalnością, uczą się nadawać produktom niepowtarzalnych kształtów, które mają na celu zwiększenie wartość rynkowej produktów, zwiększenie wydajność procesu produkcyjnego i tym samym dochodowość firm, w których w przyszłości znajdą zatrudnienie.

dr Małgorzata Futkowska