Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.06.2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Karoliny Skoczkowskiej pt. „Analiza ruchu wypełnienia monodyspersyjnego w aparacie bębnowym”

Promotor: 

  • prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich - Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Andrzej Gierczycki– Politechnika Śląska
  • dr hab. inż. Dariusz Kardaś – Politechnika Gdańska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

 DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita