Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.07.2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Marty Bogdan-Chudy

pt. „Badania Charakterystuyk par tribologicznych: superstopy lotnicze – węglik spiekany i ceramika wiskerowa”

Promotor: 

  • dr hab. inż. Piotr Niesłony- Politechnika Opolska

Promotor pomocniczy: 

  • dr hab. inż. Joanna Małecka – Politechnika Opolska

Recenzenci: 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita