Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej informuje, że

dnia 09.09.2019r. o godzinie 10:00 w sali B325
odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy profesorów i doktorów habilitowanych

Zgodnie z paragrafem 14 ust. 2 Regulaminu Wyborczego PO Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w przypadku nieobecności co najmniej połowy danej grupy wyborców zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum.