Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

informuje, że w dniu 09.09.2019 r. odbyły się wybory uzupełniające na przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów
z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na elektora Uczelnianego Kolegium Elektorów
wybrany został dr hab. inż. Grzegorz Robak.

Serdecznie gratulujemy!