Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.09.2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Piotra Mroza
pt. „Wpływ algorytmu sterowania na charakterystyki pneumatyczno-hydraulicznej jednostki napędowej”

Promotor: 

  • dr hab. inż. Sebastian Brol- Politechnika Opolska

Recenzenci: 

  • dr hab. inż. Jędrzej Mączak – Politechnika Warszawska
  • dr hab. inż. Paweł Droździel – Politechnika Lubelska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita