Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27.09.2019 r. (piątek) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Romana Chudego
pt. „Badanie energochłonności sekwencyjnych procesów obróbki części maszyn”

Promotor: 

  • prof. dr hab. inż. Wit Grzesik - Politechnika Opolska

Recenzenci: 

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Sokołowski – Politechnika Śląska
  • dr hab. inż. Krzysztof Karbowski – Politechnika Krakowska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita