Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.09.2019 r. (wtorek) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Janusza Lewandowskiego
pt. „Wpływ zginania ze skręcaniem oraz obróbki cieplnej na rozwój pęknięć zmęczeniowych w spoinach pachwinowych”

Promotor:

  • dr hab. inż. Dariusz Rozumek - Politechnika Opolska

Recenzenci: 

  • prof. dr hab. inż. Jacek Słania – Politechnika Częstochowska
  • dr hab. inż. Tomasz Machniewicz– Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita