Czy konferencje mają jeszcze rację bytu? Gdyby ich efekty były mierzalne, a miarą byłaby trzycyfrowa liczba punktów, to wszyscy z pewnością odpowiedzieliby, że tak. Niestety to nierealne. Konferencje nigdy nie przynosiły zbyt wielu punktów, jeśli w ogóle, ich uczestnikom. Korzyści płynące z udziału w konferencjach mają zupełnie odmienny charakter. I mimo, że trudno je zmierzyć, nadają sens takim spotkaniom.

konferencja PRMR 2020

Pomimo tej oczywistej przeszkody w XXXIII Konferencji Naukowej „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, która odbyła się w dniach 12-16 stycznia 2020 r. w Szklarskiej Porębie wzięło udział prawie 100 uczestników, niemalże tyle samo, co w jej ubiegłorocznej edycji.

Konferencję zorganizowała Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Opolskiej – prof. Marcina Lorenca, który w trakcie konferencji przeprowadził interesujący panel dyskusyjny poświęcony Ustawie 2.0 oraz Przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN – prof. Janusza Kowala. Wsparcia przy organizacji udzieliło również Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Opolu, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu oraz dwa instytuty wchodzące w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Technologii Eksploatacji z Radomia oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy, a patronatem medialnym objęło czasopismo „Przegląd Mechaniczny” oraz „Kruszywa”.

Co w takim razie, jeśli nie punkty za publikacje, skłoniło uczestników do przyjazdu? Zapewne sposobność do podtrzymania i nawiązania kontaktów w środowisku naukowym, możliwość spotkania się i wymiany punktu widzenia z przedstawicielami przemysłu, rozwiania naukowych wątpliwości, wysłuchania konstruktywnych uwag i wskazówek do zaprezentowanych osiągnięć, „podsłuchania co piszczy w nauce” u innych koleżanek i kolegów, a także z pewnością piękna, choć uboga niestety w śnieg, okolica ;)

Niewątpliwym atutem, przede wszystkim dla młodych adeptów nauki, których na tej konferencji nie brakowało, jest również monografia. Powstanie ona z zaprezentowanych podczas konferencji oraz pozytywnie zrecenzowanych referatów, których autorzy wyrażą na to zgodę, a ponieważ wyda ją Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, to wartość każdego z rozdziałów wyniesie 20 punktów.

W trakcie konferencji 34 prace zostały zaprezentowane w formie plakatów oraz wygłoszono 39 referatów, w tym 6 referatów plenarnych:

  1. Dr inż. Marian Janusz ŁOPATKA (Wojskowa Akademia Techniczna): Kierunki rozwoju wojskowych robotów wsparcia;
  2. Dr hab. inż. Jarosław MAMALA (Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich): Automotive wyzwaniem R&D, wyzwaniem nowych technologii;
  3. Prof. dr hab. inż. Tadeusz SMOLNICKI (Politechnika Wrocławska): Wspomnienie o Profesorze Rusińskim;
  4. Prof. dr hab. inż. Janusz SZPYTKO (Akademia Górniczo-Hutnicza): Ewolucja rozwoju wybranych maszyn roboczych z perspektywy operatora i cyfryzacji otoczenia;
  5. Prof. dr hab. inż. Jerzy TOMCZYK (Politechnika Łódzka): Eksploatacja dźwignic – katastrofy i wypadki;
  6. Dr Marzena WALASIK (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji): Modele wdrażania zaawansowanych technologii przemysłu 4.0 do MSP.

Referaty zostały zaprezentowane przez naukowców pochodzących z kilkunastu ośrodków (uczelni, instytutów, fundacji) oraz przedstawicieli przemysłu (Euroline, Kelvion, Lenso, Nobo Solutions, RFWW RAWAG, Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet), którzy nie tylko wzięli udział w konferencji i wygłosili swoje prezentacje, ale i wsparli całe przedsięwzięcie m.in. organizując szkolenie pt. „Weryfikacja modeli MES za pomocą pomiarów wieloczujnikowymi systemami ARAMIS” (Lenso Sp. z o.o.).

Wyjątkową sesją uczczono pamięć zmarłego w zeszłym roku śp. prof. Eugeniusza Rusińskiego, byłego prorektora ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką Politechniki Wrocławskiej, wieloletniego uczestnika, ale i organizatora konferencji, członka jej Komitetu Naukowego, a dla wielu po prostu przyjaciela. Sesja ta została przygotowana przez współpracowników, kolegów i przyjaciół prof. Rusińskiego z Politechniki Wrocławskiej, którzy w ten sposób zechcieli uświetnić jego pamięć. Jednak największe podziękowania należą się prof. Tadeuszowi Smolnickiemu, który objął kierownictwo katedry po zmarłym prof. Rusińskim i który bez chwili wahania podjął się organizacji tej szczególnej sesji.

Nad powodzeniem całego przedsięwzięcia czuwała od strony organizacyjnej Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr hab. inż. Marta Kurek z pomocą Sekretarza konferencji – dra inż. Andrzeja Kurka, natomiast ze strony merytorycznej Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda. W pracach organizacyjnych z ramienia Politechniki Opolskiej uczestniczyli również: dr hab. inż. Grzegorz Robak, dr inż. Łukasz Blacha, mgr inż. Karolina Głowacka oraz mgr inż. Anna Kulesa, a także dr Marzena Walasik z Instytutu Technologii Eksploatacji oraz mgr inż. Marek Gajewski z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.