Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.03.2020 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Jacka Tomasiaka

pt. „Ocena efektywności techniczno-ekonomicznej wybranego procesu cieplnego za pomocą analizy wielokryterialnej”

Promotor: 

  • dr hab. inż. Jerzy Duda- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Promotor pomocniczy: 

  • dr inż. Marek Wasilewski – Politechnika Opolska

Recenzenci: 

  • Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, dr h.c.– Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Jesionek – Politechnika Wrocławska, Kampus Wałbrzych

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY INŻYNIERIA MECHANICZNA
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda