Działanie w ramach projektu: Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska (EPEN), nr. CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671. Projekt wspierany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego./ Akce v rámci projektu: Rozšíření kompetencí absolventů v oblastech udržitelné elektroenergetiky a životního prostředí (EPEN), č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671. Projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

water

Już za tydzień zespoł projektu wraz ze studentami, którzy zgłosili swój udział jeszcze w lutym miał uczestniczyć we wspólnym polsko-czeskim seminarium przy konferencji naukowej „Current issues in water treatment and water distribution”. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną konferencja odbędzie się jesienią: nowy termin to 19-21 października 2020. Już za niedługo uchylimy rąbka tajemicy co studenci będą prezentować na seminarium …..