UWAGA Studenci I roku studiów stacjonarnych I-go stopnia.
 Zapraszamy studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na spotkanie z władzami Wydziału Mechanicznego w dniu 30 września 2013 r. wg następującego harmonogramu:
  • kierunków Energetyka, Inżynieria Chemiczna i   Procesowa oraz Inżynieria Środowiska na godz. 10.00   w sali B-325 w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka   5,
  • kierunków Mechanika i Budowa Maszyn oraz   Mechatronika na godz. 12.00 w sali B-325 w budynku   Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka 5.