Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.10.2013 r. (środa) o godz. 10:30 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Mariusza ŁAPKI
pt. „Wpływ efektu skali na mechanikę zniszczenia drewna konstrukcyjnego”,

Promotor:

  • dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Krzysztof WERNER, prof. PCz - Politechnika Częstochowska
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA - Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.
Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.