Pragniemy poinformować, iż do dnia 05.11.2013r. (do godziny 15:00) potrwa rekrutacja uczestników do udziału w projekcie pn.: "Eko - innowacje. Synergia nauki i biznesu".

Pracownicy naukowi i naukowo dydaktyczni Politechniki Opolskiej (legitymujący się stopniem naukowym minimum dr) zakwalifikowani do udziału w projekcie, wezmą udział m.in. w następujących wsparciach:

  • sześciomiesięcznych stażach w przedsiębiorstwach krajowych i przedsiębiorstwach zagranicznych (w dwuosobowych zespołach - każdy uczestnik stażu otrzymuje dodatek stażowy) w okresie kwiecień 2014r. - wrzesień 2014r.,
  • dwudniowym seminarium szkoleniowym,
  • trwających jeden semestr akademicki specjalistycznych szkoleniach językowych (język angielski lub język niemiecki),
  • trzydniowej zagranicznej wizycie studyjnej, do jednego z regionów kraju UE, celem poznania przedsiębiorstw, w których będą odbywały się staże oraz zapoznania się z działalnością wydziałów uczelni ukierunkowanych na innowacje i z dobrymi praktykami w zakresie współpracy nauka – biznes.

Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie: http://www.ue-pokl-ekoinnowacje.po.opole.pl/

Wzory wymaganych dokumentów aplikacyjnych znaleźć można w zakładce "Do pobrania". Kompletna aplikację należy złożyć w Biurze projektu: 45 - 758 Opole, ul. Prószkowska 76, bud. 7. pok. 9.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami tel.:
77 449 80 69 - Agnieszka Nawrocka;
77 449 8173 - Beata Kipigroch

Serdecznie zapraszamy!
Zespół projektowy Eko - innowacje. Synergia nauki i biznesu