Terminy szkoleń BHP dla studentów I-go roku (WM)
Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I-go roku
WYDZIAŁU MECHANICZNEGO:

STUDIA STACJONARNE: 

  • 21.11.2013 r. (czwartek), budynek Wydz. Mechanicznego, sala B-222:
    godz. 10.05 – 11.45 – kierunki: ENG, MiBM, MTR (grupa wykładowa 2)
    godz. 11.55 – 13.35 – kierunki: ICHiP, IŚ
    godz. 13.45 – 15.25 – kierunki: ENG, MiBM, MTR (grupa wykładowa 1)

STUDIA NIESTACJONARNE: 

  • 17.11.2013 r. (niedziela), budynek Wydz. Mechanicznego, sala B-222:
    godz. 10.05 – 11.45 – kierunki: ENG, MiBM, MTR

Obowiązkowe szkolenie BHP będzie prowadzone przez Pana mgr Marcina Pustułę – specjalistę ds. BHP. Na koniec pierwszego semestru udział w szkoleniu prowadzący potwierdza zaliczeniem w karcie okresowych osiągnięć studenta i indeksie. Z obowiązku szkolenia mogą być zwolnieni studenci wcześniej przeszkoleni na innych kierunkach lub posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP u innego pracodawcy.

Decyzję o zwolnieniu ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie!