W dniu 21 lutego 2014 r. odbyły się kolejne obrony prac inżynierskich na kierunkach studiów:

 • mechanika i budowa maszyn,
 • mechatronika,
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria chemiczna i procesowa. 

11 studentów studiów stacjonarnych przystąpiło do egzaminu dyplomowego stanowiącego podsumowanie 7 semestrów nauki na Wydziale Mechanicznym.

Pracujące jedna po drugiej komisje egzaminacyjne, którym przewodniczyli dr inż. Krystian Czernek i dr hab. inż. Dariusz Rozumek prof. PO, poziom prac ocenili jako wysoki, co przełożyło się na dobre stopnie końcowe dla egzaminowanych.

Promotorami prac inżynierskich studentów byli:

 • dr inż. Andrzej Bieniek,
 • dr inż. Barbara Dybek,
 • dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz prof. PO,
 • prof. dr hab. inż. Ewald Macha,
 • dr inż. Roman Dyga,
 • dr inż. Józef Polnar
 • dr inż. Wacław Hepner.

Prace zrecenzowali:

 • dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz prof. PO,
 • dr inż. Sebastian Brol,
 • dr inż. Włodzimierz Będkowski,
 • dr hab. inż. Gabriel Filipczak prof. PO,
 • dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz prof. PO
 • dr hab. inż. Jarosław Mamala prof. PO.

Na pytanie, co dalej, nasi absolwenci odpowiedzieli zgodnie – oczywiście drugi stopień studiów magisterskich. Po krótkiej przerwie, od 24 lutego będą uczęszczać na zajęcia, pogłębiając i rozszerzając zdobytą dotychczas wiedzę. Łącznie prace inżynierskie obroniło 66 studentów studiów stacjonarnych, a kolejnych 35 zdobędzie dyplom inżyniera w najbliższych dniach.

Świeżo upieczonym inżynierom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów! Zachęcamy też do dalszej nauki, gdyż rozwój współczesnej gospodarki oparty jest na wiedzy, wysokiej jakości i innowacyjnych technologiach.