W dniu 05.03.2014 r. rozpoczynają się obowiązkowe zajęcia prowadzone przez przedsiębiorców i pracodawców regionu dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych I-go i II-go stopnia na wszystkich kierunkach Uczelni pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapisy dostępne są na stronie internetowej Działu Współpracy i Rozwoju. Liczba miejsc w sali jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Miejscem wykładów jest sala 25 w budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii nr 9a, w każdą środę, przez dziesięć kolejnych tygodni, począwszy od 05 marca br. w godzinach: 13:45 – 14:30, 14:40 – 15:25, 15:30 – 16:15.

Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu "Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości" konieczny jest potwierdzony udział w co najmniej 5 wykładach.