Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10.07.2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Marcina KARASIA
pt. „Identyfikacja procesów transportu przy przepływie mieszaniny dwufazowej wokół pęku rur”

Promotor:

  • prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Joanna WILK Politechnika Rzeszowska
  • prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda