Seminarium pt. „Mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych”

W dniu 15.05.2018r. pracownicy i studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej mieli możliwość udziału w organizowanym przez Katedrę Inżynierii Materiałowej wraz z firmą OLYMPUS seminarium pt. „Mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych”.

W trakcie pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu wzbogacającego i poszerzającego wiedzę z zakresu szeroko pojmowanych badań materiałów konstrukcyjnych, a następnie mieli możliwość, pod okiem prowadzących seminarium, zapoznać się z technologią prowadzenia badań i urządzeniami udostępnionymi przez firmę OLYMPUS:

  • optyczno – cyfrowym mikroskopem pomiarowym DSX510, umożliwiającym wykonywanie pomiarów geometrycznych jak i 3D,
  • defektoskopem ultradźwiękowym EPOCH 650 pozwalającym na nieniszczące badania materiałów,
  • grubościomierzem ultradźwiękowym 45MG – znajdującym zastosowanie do pomiarów grubości materiałów (pomiary przez powłokę, mapowanie, wykrywanie korozji),
  • przenośnym wideoskopem IPLEX RX – stosowanym w inspekcji w trudno dostępnych miejscach.

Spotkanie, dedykowane głównie studentom naszego Wydziału spotkało się ze sporym zainteresowaniem. Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia! 

Zaproszenie na seminarium

Katedra Inżynierii Materiałowej we współpracy z firmą OLYPMUS serdecznie zaprasza pracowników i studentów na seminarium pt. ”Mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych”, które odbędzie się w dniu 15.05.2018r., o godz. 11.00 w sali B-225.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane następujące urządzenia: mikroskop optyczno-cyfrowy, defektoskop ultradźwiękowy, grubościomierz ultradźwiękowy oraz przenośny wideoskop.

XXI Konferencja Spawanie, Energetyka, konstrukcje, przemysł maszynowy

 W dniach 24-26 kwietnia 2018 roku po raz XXI odbyła się w Jarnołtówku Konferencja Spawanie. Energetyka, konstrukcje, przemysł maszynowy, której współorganizatorami byli Polskie Towarzystwo Spawalnicze Oddział w Opolu oraz Politechnika Opolska. W skład komitetu organizacyjnego weszło 2 pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej Politechniki Opolskiej, tj. dr inż. Anna Pocica oraz dr Mariusz Prażmowski. W konferencji uczestniczyły 44 osoby z instytucji naukowo-badawczych oraz przedstawiciele przemysłu z calej Polski. Pośród uczestników silną grupę stanowili pracownicy (A. Pocica, M. Prażmowski, M. Kowalski), doktoranci (J. Lewandowski, G. Kwiatkowski), studenci (M. Obara, T. Groński) i absolwenci (M. Szmul, G. Fiuk) naszej uczelni, którzy wygłosili 10 referatów. Przez 3 dni obrad odbyło się 6 sesji plenarnych, podczas, których przedstawiono 18 referatów związanych z szeroko pojętą problematyką spajania. Wszystkie prezentowane artykuły zostały wydane w 4 numerze Przeglądu Spawalnictwa. W trakcie konferencji można było również zapoznać się z najnowszą ofertą handlową funkcjonujących na polskim rynku firm z branży spawalniczej, takich jak Fronius, Voestalpine, ESAB, Dinse, Metalweld, SPAW-Ekspert, którzy wsparli organizację konferencji. Poza częścią naukową uczestnicy konferencji mogli poznać piękno naszego regionu zwiedzając Nysę wspólnie z przewodnikiem. W dniu zakończenia konferencji wszyscy uczestnicy wyjechali w swoje strony z nadzieją, że zgodnie z tradycją, za dwa lata spotkają się w tym samym miejscu na kolejnej już XXII konferencji.

XXIkonf

Mariusz Prażmowski, Polskie Towarzystwo Spawalnicze o. Opole; Anna Pocica, PTS; Tomasz Derwich, PTS o. Opole, ESAB Opole; Zygmunt Bienias,  PTS o. Opole

Dr Mariusz Prażmowski, 
Katedra Inżynierii Materiałowej

Dzień dobry BiZNES

DDBzaproszenie

Cytowania pracowników WM w 2017 roku

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej udostępniła w oparciu o bazę Web of Science Core Collection listę cytowań pracowników Wydziału Mechanicznego w 2017 roku. Zapraszamy do zapoznania się z listą.

dokument ico