Informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Jacka Tomasiaka, przewidziana na dzień 16.03.2020 r. została odwołana.

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY INŻYNIERIA MECHANICZNA
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.03.2020 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Jacka Tomasiaka

pt. „Ocena efektywności techniczno-ekonomicznej wybranego procesu cieplnego za pomocą analizy wielokryterialnej”

Promotor: 

  • dr hab. inż. Jerzy Duda- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Promotor pomocniczy: 

  • dr inż. Marek Wasilewski – Politechnika Opolska

Recenzenci: 

  • Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, dr h.c.– Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Jesionek – Politechnika Wrocławska, Kampus Wałbrzych

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY INŻYNIERIA MECHANICZNA
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Kurs spawacza na Wydziale Mechanicznym

26 lutego na Wydziale Mechanicznym odbyło się uroczyste zakończenie kursu spawacza oraz wręczanie studentom certyfikatów i książeczek spawacza.

 Gratulacje z podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz certyfikaty i książeczki spawacza, przyszli inżynierowie, otrzymali z rąk prof. Janusza Pospolity dziekana Wydziału Mechanicznego, dr inż. Jacka Wydrycha prodziekana ds. dydaktyki, dr hab. inż. Joanny Małeckiej oraz Jana Tomasiewicza Profesja Sp. z o.o.

 Program kursu przygotowuje uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego spawacza blach spoinami pachwinowymi metodą 111 (MMA) i/lub 135 (MAG). Jest zgodny z aktualnymi wytycznymi w zakresie szkolenia i egzaminowania spawaczy pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Nowo nabyte umiejętności studenci będą mogli rozwinąć na nowej specjalności „Spawalnictwo”na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Kurs został zorganizowany w ramach projektu pn. „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych jest projektem, którego celem głównym jest wzrost jakości kształcenia oraz zarządzania w Politechnice Opolskiej poprzez wdrożenie zintegrowanego programu rozwoju uczelni.

WM spawalnictwo 2020 02 26 1856

 źródło: Wiadomości Uczelniane