Warsztaty Klastra MERGEurope

     Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej we współpracy z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu zorganizował w dniach 7-8.02.2018r. międzynarodowe warsztaty w ramach Klastra MERGEurope. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele naszej uczelni, PNT w Opolu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Techniczo-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, Saxion University of Applied Sciences TPAC (ThermoPlastic composites Application Centre), Chemnitz University of Technology (lidera w klastrze MERGEurope).

Czytaj więcej...

Wizyta delegacji z Kolegium Technicznego w Czerniowcach

Czerniowce 2018 01 24 2 640x360

W dniach 23 - 25 stycznia Politechnikę Opolską odwiedziła kolejna delegacja z Ukrainy, tym razem z Kolegium Technicznego w Czerniowcach. Pierwszego dnia swojej wizyty goście zostali powitani przez Dział Współpracy Międzynarodowej. W skład delegacji weszło 2 pracowników szkoły, w tym wicedyrektor – Svitlana Matseiko oraz 5 uczniów.

Podczas spotkania, pracownicy DzWM przedstawili najważniejsze fakty dotyczące naszej uczelni oraz miasta Opola.

czytaj więcej na stronie Wiadomości Uczelnianych

Invitation to the GUT Winter School

gujarat

Pracownicy Wydziału Mechanicznego nominowani do tytułu ,,Człowiek Roku 2017”

W organizowanym przez Nową Trybunę Opolska, dorocznym plebiscycie na najbardziej zasłużoną dla regionu postać – znalazło się aż siedem osób związanych z naszą uczelnią.

Z naszego Wydziału są to:

W kategorii Działalność społeczna i charytatywna:

 • Prodziekan ds. współpracy i rozwoju dr hab. inż. Anna Król, prof. PO nominowana za pomysł, organizację i przeprowadzenie X edycji Dziecięcej Politechniki Opolskiej SMS pod nr 72355 o treści CRD 4

W kategorii Biznes:

 • Pracownik Katedry Pojazdów dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PO, prezes PNT Opole, nominowany za rozwijanie opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego SMS pod nr 72355 o treści CRB 4

Prosimy o Państwa głosy !!!

glos1 AK  glos1 JM

Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego

Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego.

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji została przekształcona w dwie katedry o nazwach: Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji oraz Katedra Inżynierii Materiałowej.

Katedra Inżynierii Materiałowej nie jest nową jednostką, a odtworzoną Katedrą Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych, która na Wydziale funkcjonowała do roku 2013 prowadząc badania dotyczące:

 • wytwarzania, struktury i właściwości metali,
 • diagnostyki stanu wyrobów metalowych,
 • oceny możliwości sterowania strukturą wytwarzanych stopów,
 • metod pomiaru stanu struktur,
 • metod regeneracji wyrobów metalowych,
 • badań kinetyki krzepnięcia i krystalizacji stopów odlewniczych oraz ich utleniania,
 • badań półwyrobów otrzymanych metodą platerowania wybuchowego,
 • badań i aplikacji stopów tytanu,
 • badań procesów konsolidacji spieków odkształcanych plastycznie na zimno.

Obecnie głównym celem badawczym pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej są w ogólnym ujęciu badania dotyczące kształtowania oraz diagnostyki struktury i właściwości współczesnych materiałów konstrukcyjnych.