Odeszła była pracownica Dziekanatu Wydziału Mechanicznego

Z głębokim żalem, informujemy o odejściu wieloletniej pracownicy Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Pani Elżbiety Miciak, która zmarła 6 kwietnia 2020 roku.

Pani Ela Miciak zatrudniona była na Wydziale Mechanicznym od 06.01.1977 roku natomiast od 31.05.2013 do 25.11.2019 pracowała w Centrum Obsługi Studenta. Była świetnym pracownikiem, uczynnym, sumiennym, bardzo koleżeńska i otwarta na wszystkich ludzi. Ceniona wśród studentów i współpracowników za swoje kompetencje i oddanie obowiązkom.

W imieniu całej społeczności Wydziału Mechanicznego składam wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim.

Dziekan Wydziału Mechanicznego
Janusz Pospolita

Informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Jacka Tomasiaka, przewidziana na dzień 16.03.2020 r. została odwołana.

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY INŻYNIERIA MECHANICZNA
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.03.2020 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Jacka Tomasiaka

pt. „Ocena efektywności techniczno-ekonomicznej wybranego procesu cieplnego za pomocą analizy wielokryterialnej”

Promotor: 

  • dr hab. inż. Jerzy Duda- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Promotor pomocniczy: 

  • dr inż. Marek Wasilewski – Politechnika Opolska

Recenzenci: 

  • Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, dr h.c.– Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Jesionek – Politechnika Wrocławska, Kampus Wałbrzych

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY INŻYNIERIA MECHANICZNA
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda