Życzenia Wielkanocne

zyczenia wielkanoc

Pracownik WM powołany do Zespołu Ekspertów ds. ewaluacji ex ante

Dr hab. inż. Jarosław MAMALA, prof. PO powołany do Zespołu Ekspertów ds. ewaluacji ex ante przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W marcu br. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. Maciej Chorowski, powołał stały zespół expertów ds. ewaluacji ex ante przy NCBiR. Dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PO uzyskał odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacji w związku z działalnością w zakresie tworzenia polityki publicznej, komercjalizacji, transferu technologii, współpracy nauki i biznesu, własności intelektualnej oraz rynku start-upów.

Zespół 29 osobowy pełni rolę doradczą w zakresie ewaluacji ex ante założeń nowo uruchamianych programów, projektów, wspólnych przedsięwzięć, których inicjatorem lub stroną jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zadaniem Ekspertów z Zespołu Ekspertów ds. ewaluacji ex ante przy NCBiR, jest ocena projektów instrumentu wsparcia pod kątem komercjalizacji, efektywności wdrożeniowej i/lub doskonałości naukowej.

Seminaria regionalne "Patent na sukces"

patent

Seminarium "Patent na sukces"

Centrum Transferu Technologii ma przyjemność zaprosić pracowników uczelni i współpracujących z Politechniką przedsiębiorców do wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Urząd Patentowy RP pt. „Patent na sukces”, dotyczącym szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony.

czytaj więcej

X edycja - Semestr letni 2017/2018

X edycja - Semestr letni 2017/2018 Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości semestr letni 2017/2018 - zaczynamy 11 kwietnia 2018 r.

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 r. prowadzony będzie jubileuszowy, dziesiąty cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości - Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków”.

czytaj więcej