Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.02.2018 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Artura DZIURY
pt. „Trwałość zmęczeniowa elementów konstrukcyjnych przy skróconych testach wibracyjnych”,

Promotor:

  • dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Marek KOZIEŃ, prof. PK Politechnika Krakowska
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz SMOLNICKI Politechnika Wrocławska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. 

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

 

Odznaczenia podczas spotkania świątecznego

Podczas spotkania świątecznego pracowników uczelni, tradycją stało się wręczanie odznaczeń państwowych. Spotkanie świąteczne odbyło się 20 grudnia 2017 roku, na którym wręczono odznaczenia, również pracownikom Wydziału Mechanicznego.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz, prof. PO.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

medalem złotym:

  • Elżbieta Augustowska

medalem brązowym:

  • dr hab. inż. Krzysztof Kluger, prof. PO
  • dr inż. Grzegorz Robak
  • dr inż. Stanisław Anweiler
  • dr inż. Maciej Masiukiewicz

Rektor prof. Marek Tukiendorf wręczył również nagrody jubileuszowe za 45 lat pracy. Odebrał ją: prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym, życzymy dalszych sukcesów w ich pracy zawodowej oraz szczęścia w życiu osobistym.

Wesołych Świąt

Zyczenia 2017

Godziny Rektorskie

rektorskie2

Wizyta na Wydziale Mechanicznym dra Kapila Gupta z Uniwersytetu w Johannesburgu

j1W dniach od 11 do 14 grudnia 2017r. gościliśmy na Naszej Uczelni Pana dra Kapila Gupta z Uniwersytetu w Johannesburgu. Gość z RPA odwiedził 

Politechnikę Opolską na zaproszenie dra hab. inż. Mariana Bartoszuka z Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

j2

Celem wizyty było nawiązanie współpracy miedzy Uczelniami. W trakcie pobytu dr Gupta odbył szereg spotkań z władzami Wydziału, z przedstawicielami Działu Współpracy Międzynarodowej, pracownikami oraz studentami Uczelni. Na zorganizowanym przez Katedrę Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji seminarium przedstawił swój dorobek naukowy  oraz materiały promocyjne Uniwersytetu w Johannesburgu.