Ruszyła rejestracja na Mistrzostwa Polski Programistów LabVIEW 2017

Studenckie Koło Naukowe LabVIEW Fan Group działające przy Politechnice Wrocławskiej już po raz szósty organizuje Mistrzostwa Polski Programistów LabVIEW. W ich trakcie odbędą się: Olimpiada Studencka, Zmagania Profesjonalistów oraz mnóstwo dodatkowych atrakcji.

Olimpiada przeznaczona jest dla wszystkich studentów chętnych do zmierzenia się o tytuł Studenckiego Mistrza Polski Programistów LabVIEW. Dzieli się ona na: Etap Online, który przeprowadzony zostanie na oficjalnej stronie Mistrzostw w dniu 31.03.2017, oraz Dzień Finałowy, który odbędzie się 22 kwietnia we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach ankiety studenckiej

W terminie od 23 maja do 20 lipca 2016 r. została przeprowadzona kolejna edycja ankiety studenckiej, mająca na celu poznanie opinii studentów na temat pracy nauczycieli akademickich oraz zajęć prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Dziękujemy studentom Wydziału Mechanicznego za udział w tym badaniu i zaangażowanie w tworzenie jak najlepszych warunków studiowania na naszym Wydziale.

Czytaj więcej...

Mechaniczny by Night

night

Noc pełna atrakcji na Wydziale Mechanicznym! Zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w warsztatach w pełni, konkursach z kosmosu, karaoke nie z tej ziemi! Do tego będziecie mogli posłuchać koncertowych gwiazd i skosztować księżycowego poczęstunku! Prosimy o zgłoszenia drużyny 6 osobowe, wytypowane z klas! Możecie wciągnąć swoich ulubionych nauczycieli do zabawy!

Start 30.03.2017 godzina 18.00-22:00

Techniczna PObudka

PObudka

„Techniczna PObudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu opolskiego” to projekt realizowany przez Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej.

Jest to cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci, takich jak: wykłady, warsztaty, pokazy laboratoryjne na wzór zajęć dydaktycznych dla studentów, które na co dzień praktykowane są w Politechnice Opolskiej. Uzupełnieniem powyższych form, które jednoznacznie kojarzą się z zajęciami na uczelni wyższej, będzie realizacja dodatkowego zadania tj. nowatorskiej formy przeprowadzenia warsztatu - gry symulacyjnej. Celem zaprezentowania i zapoznania Młodych Odkrywców z jak najszerszym obrazem środowiska akademickiego Politechniki Opolskiej, dzieci zaproszone zostaną także do zwiedzania II Kampusu Politechniki Opolskiej. Projekt przeznaczony jest dla 75 dzieci w wieku 10 – 12 lat. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w sposób przystępny dla Młodego Słuchacza, z zapewnieniem najwyższych form atrakcyjności zajęć.

Czytaj więcej...

Program LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w programie LIDER, skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Kwota alokacji w konkursie to 40 mln.

Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCBiR.