Mechaniczny By Night

Wkrótce, kolejny już raz, na Wydziale Mechanicznym odbędzie się noc pełna atrakcji! Zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w Grze Terenowej, której celem jest zespołowe realizowanie zadań związanych z naukami ścisłymi. Całość odbędzie na terenie budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Mikołajczyka 5.

Prosimy o zgłoszenia drużyny 4 osobowe, wytypowane z klas! Możecie wciągnąć swoich ulubionych nauczycieli do zabawy! Tym razem spotykamy się 6 kwietnia 2020, start godzina 17.30!

Przypominamy!

LICZBA DRUŻYN OGRANICZONA!

O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń :)

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W wiadomości należy podać:
- nazwę drużyny
- imiona i nazwiska członków drużyny
- dokładne dane szkoły, z której przyjeżdża drużyna.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o wiadomości email, fb.

Zapraszamy!!! :)

MbN 2020 plakat

Kolejny awans na Wydziale Mechanicznym

kurekZ chwilą wejścia w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Politechniki Opolskiej Senat przejął kompetencje Rad Wydziału w zakresie awansów naukowych. I tak w dniu 18 grudnia Senat Politechniki Opolskiej na podstawie opinii komisji habilitacyjnej przyjął drugą w swojej historii uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i jednocześnie pierwszą w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Na mocy uchwały Senatu stopień doktora habilitowanego uzyskała Pani dr inż. Marta Kurek.

Czytaj więcej...

Rekrutacja na wyjazdy studyjne 3-miesięczne

3msc top

  • Formularz zgłoszeniowy – kwestionariusz uczestnika (do pobrania ze strony)
  • Średnia ocen za ostatni semestr studiów potwierdzona przez Dziekanat
  • Curriculum Vitae
  • List motywacyjny
  • Zaświadczenie potwierdzające dodatkową aktywność studenta (np. członkostwo w kołach naukowych, ważne osiągnięcia)
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

Więcej informacji udziela:

Dr hab. inż. Iwona Kłosok-Bazan                                                                                              Pokój: A-214

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska“ Programu Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Oś priorytetowa 3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia“
Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671