Pierwsza anglojęzyczna obrona online

Na Wydziale Mechanicznym odbyła się pierwsza obrona online. Dodatkowo była ona przeprowadzona w języku angielskim, ponieważ przystąpił do niej student z Indii – pan Niraj Somani, obecnie już absolwent kierunku mechanical engineering.

Drugim kierunkiem na Wydziale Mechanicznym, na którym zajęcia prowadzone są w języku angielskim jest Environmental Engineering. Na tym kierunku pierwsze obrony odbyły się już rok temu, ale jeszcze w tradycyjnej formie.

Prodziekan ds. dydaktyki dr inż. Jacek Wydrych jako przewodniczący rozpoczął spotkanie i przywitał studenta oraz poinformował go o szczegółach związanych z przeprowadzeniem obrony w formie zdalnej. Następnie student szczegółowo omówił główne tezy pracy i przystąpił do egzaminu dyplomowego. Student wykazał bardzo dobre przygotowanie do egzaminu, dlatego na koniec komisja mogła wystawić z egzaminu dyplomowego ocenę bardzo dobrą.

Temat pracy: Brief study about FSW (Friction Stir Welding) for connect aluminum metals.
Promotor: dr Dariusz Andrzejewski
Recenzent: dr hab. Mariusz Prażmowski

obrona eng

Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych – etap I

Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2020/2021 r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje zapis §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.

Zapisy są dwuetapowe. Celem I etapu zapisów odbywających się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, jest ustalenie, na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązuje w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru lektoratu w tym etapie, zostaną przypisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

Czytaj więcej...

Spotkanie ze szkłem

Sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowała, iż cały system kształcenia na Politechnice Opolskiej przeszedł w tryb online. Miejmy nadzieję, że wkrótce nasi studenci znów będą mieli możliwość uzupełniania zdobytej wiedzy poprzez praktyczny udział w wyjazdach studyjno-edukacyjnych. To zdecydowanie jedna z bardziej przyjaznych i lubianych przez studentów form dydaktycznych, których na naszej uczelni nie brakuje. Jednym z takich wyjazdów, który odbył się właściwie tuż przed wybuchem epidemii, to wycieczka do Huty Szkła Jedlice zorganizowana dla studentów II roku Wzornictwa Przemysłowego.

Spotkanie ze szkłem

Wiedza teoretyczna najlepiej się utrwala, gdy zostaje poparta praktyką, a przynajmniej wizualizacją „na żywo”. Zatem na zakończenie cyklu wykładowego z przedmiotu „Techniki wytwarzania” studenci II roku Wzornictwa Przemysłowego uczestniczyli w wycieczce do Huty Szkła Jedlice położonej koło Ozimka, w malowniczej dolinie Małej Panwii.

 

Czytaj więcej...

Działania w ramach projektu

Działanie w ramach projektu: Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska (EPEN), nr. CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671. Projekt wspierany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego./ Akce v rámci projektu: Rozšíření kompetencí absolventů v oblastech udržitelné elektroenergetiky a životního prostředí (EPEN), č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671. Projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

water

Już za tydzień zespoł projektu wraz ze studentami, którzy zgłosili swój udział jeszcze w lutym miał uczestniczyć we wspólnym polsko-czeskim seminarium przy konferencji naukowej „Current issues in water treatment and water distribution”. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną konferencja odbędzie się jesienią: nowy termin to 19-21 października 2020. Już za niedługo uchylimy rąbka tajemicy co studenci będą prezentować na seminarium …..

Odeszła była pracownica Dziekanatu Wydziału Mechanicznego

Z głębokim żalem, informujemy o odejściu wieloletniej pracownicy Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Pani Elżbiety Miciak, która zmarła 6 kwietnia 2020 roku.

Pani Ela Miciak zatrudniona była na Wydziale Mechanicznym od 06.01.1977 roku natomiast od 31.05.2013 do 25.11.2019 pracowała w Centrum Obsługi Studenta. Była świetnym pracownikiem, uczynnym, sumiennym, bardzo koleżeńska i otwarta na wszystkich ludzi. Ceniona wśród studentów i współpracowników za swoje kompetencje i oddanie obowiązkom.

W imieniu całej społeczności Wydziału Mechanicznego składam wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim.

Dziekan Wydziału Mechanicznego
Janusz Pospolita