Sukcesy naszego pracownika

krolczyk1Dr hab. Grzegorz Królczyk prof. PO z Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji otrzymał prestiżowy grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS. Tematyka badań dotyczy modelowania dynamicznych i wytrzymałościowych zagadnień w procesie precyzyjnego frezowania. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020, a jego budżet to 751 800,00 zł. OPUS to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Skuteczność dofinansowania na badania naukowe w ramach tego konkursu wynosi około 15-25%. Jest więc to konkurs o dużej konkurencyjności, w którym osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, stanowią znaczący udział w ocenie końcowej projektu. Tym razem w konkursie nadesłano 689 zgłoszeń, w tym 179 na panel ST8 dotyczący inżynierii procesów i produkcji, w której ww. projekt był klasyfikowany, a spośród których wyłoniono 46 zwycięskie projekty. Budżet konkursu wyniósł 42,6 mln zł.krolczyk2

Ponadto prof. Królczyk został zaproszony do komitetu redakcyjnego czasopisma Measurement publikowanego przez wydawnictwo Elsevier (https://www.journals.elsevier.com/measurement - IP=2,359). Jest to jedno z najbardziej prestiżowych czasopism metrologicznych na świecie. Współwydawcą czasopisma Measurement jest także organizacja IMEKO, która jest pozarządową federacją zrzeszającą 42 organizacje zajmujące się zaawansowanymi technologiami pomiarowymi. Konfederacja IMECO została założona w 1958 r. i ma status doradczy w UNESCO i UNIDO oraz jest jedną z pięciu federacji w FIACC (Five International Associations Co-ordinating Committee).

Prof. Królczyk w czasopiśmie Measurement obejmie stanowisko Associate Editor. Do zadań prof. Królczyka będzie należało kształtowanie naukowego profilu czasopisma, między innymi poprzez przydzielanie recenzentów do nadesłanych artykułów, ich rekomendowanie do publikacji, współdziałanie w tworzeniu numerów specjalnych oraz dostarczanie informacji na temat różnych strategicznych inicjatyw dotyczących metrologii. Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia oraz cieszymy się, iż ciężka praca prof. Grzegorza Królczyka została zauważona i doceniona.

XV Konferencja Studentów i Młodych Naukowców

XV Konferencja Studentów i Młodych Naukowców Koszalin 2018

czytaj więcej 

dokument ico

Dzień otwarty i bieg w kasku 2018

bieg w kasku 2014 04 23 1085

Dzień otwarty już 19 kwietnia br. Wydziały przygotowały sporo propozycji dla uczniów szkół opolskich oraz całego regionu.

czytaj więcej

Wyjazd służbowy do Slavonskiego Brodu (Chorwacja) 04.04 – 06.04. 2018

Delegacja do Slavonskiego Brodu, Chorwacja, związana była z rozmowami prowadzonymi na University of Osijek, na wydziale Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, a dotyczącymi kontynuacji współpracy pomiędzy Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej i ww. Wydziałem. Tematyka rozmów dotyczyła udziału pracowników Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej w międzynarodowych projektach pilotowanych przez stronę Chorwacką.

W trakcie spotkań omawiano sposoby realizacji tej współpracy z wieloma decyzyjnymi osobami, głównie jednak rozmowy merytoryczne odbywały się z prof. Tomislavem Galetą, którego tematyka badawcza dotyczy metrologii powierzchni w zastosowaniach medycznych oraz prorektorem Uniwersytetu w Osijek prof. Drażanem Kozakiem, z którym pracownicy Wydziału Mechanicznego realizują wspólne badania. Wyniki tych badań zostały już między innymi opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych.

W trakcie wizyty zaprezentowano także laboratoria naukowe i dydaktyczne Wydziału, co pozwoliło na zapoznanie się z potencjałem naukowym Uczelni.

Przedstawiciele strony chorwackiej wyrazili duże zainteresowanie kontynuacją współpracy, która w najbliższym czasie będzie jeszcze szczegółowo doprecyzowywana. Planowane są aplikacje do grantów Chorwacko - Serbskich oraz Chorwacko - Szwajcarskich.

slavonskie

Prof. Piotr Niesłony, prof. Grzegorz Królczyk oraz prof. Tomislav Galeta w trakcie zwiedzania laboratoriów wydziału Mechanical Engineering Faculty w Slavonskim Brodzie.

Życzenia Wielkanocne

zyczenia wielkanoc