Informacje dla pracowników WM

Informację nt "Oceny pracowników naukowo-dydaktycznych" oraz "Zaleceń RW Mechanicznego dot. udokumentowania dorobku naukowego kandydatów przystępujących do postępowania hailitayjnego" znajdziecie w zakładce Nauka-Informacje

Nagroda Naukowa im. Wacława Olszaka

Niezmiernie miło nam poinformować, że dr inż. Marta Kurek z Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego otrzymała Nagrodę Naukową im. Wacława Olszaka za indywidualną monografię z zakresu prognozowania trwałości zmęczeniowej materiałów przy zginaniu ze skręcaniem, wydaną przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Opolskiej w roku 2014 r.

Czytaj więcej...

Pozytywna ocena PKA na kierunku Mechanika i budowa maszyn

Jest mi niezmiernie miło zakomunikować Państwu, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę na kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2022/2023.

Prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. inż. Krystian Czernek, prof. PO

PKM

Stypendia kolumbijskie

Ambasada Kolumbii ma zaszczyt poinformować, że Kolumbijski Instytut Kredytów Edukacyjnych i Studiów Technicznych za Granicą - ICETEX - otworzył nabór na stypendia obejmujące bezzwrotną pomoc finansową cudzoziemcom zainteresowanym studiami specjalizacyjnymi, magisterskimi i doktoranckimi na uczelniach kolumbijskich.

Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej.

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.06.2017 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Janusza KALISZA pt. „Wpływ strategii frezowania i nagniatania umacniającego powierzchni krzywoliniowych ze stopu aluminium na wybrane właściwości technologicznej warstwy wierzchniej”

Promotor:

  • prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK Politechnika Opolska

Promotor pomocniczy:

  • dr inż. Krzysztof ŻAK Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Włodzimierz MAKIEŁA, prof. PŚk Politechnika Świętokrzyska
  • dr hab. inż. Anna ZAWADA-TOMKIEWICZ, prof. PKosz Politechnika Koszalińska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. 

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

Recenzja - prof. Anna Zawada-Tomkiewicz
Recenzja - prof. Włodzimierz Makieła

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita