Nadanie Honorowego Medalu im. Tadeusza Sendzimira

krolczykW dniu 03.10.2019r. Kapituła Honorowego Medalu SPWIR im. Tadeusza Sendzimira przyznała Panu dr hab. Grzegorzowi Królczykowi  Honorowy Medal SPWiR im. Tadeusza Sendzimira za wybitne osiągnięcia. Wręczenie medalu odbędzie się podczas XIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy IWIS, 16 października br. o godzinie 12:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

spwir

 

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.09.2019 r. (wtorek) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Janusza Lewandowskiego
pt. „Wpływ zginania ze skręcaniem oraz obróbki cieplnej na rozwój pęknięć zmęczeniowych w spoinach pachwinowych”

Promotor:

  • dr hab. inż. Dariusz Rozumek - Politechnika Opolska

Recenzenci: 

  • prof. dr hab. inż. Jacek Słania – Politechnika Częstochowska
  • dr hab. inż. Tomasz Machniewicz– Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27.09.2019 r. (piątek) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Romana Chudego
pt. „Badanie energochłonności sekwencyjnych procesów obróbki części maszyn”

Promotor: 

  • prof. dr hab. inż. Wit Grzesik - Politechnika Opolska

Recenzenci: 

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Sokołowski – Politechnika Śląska
  • dr hab. inż. Krzysztof Karbowski – Politechnika Krakowska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.09.2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Piotra Mroza
pt. „Wpływ algorytmu sterowania na charakterystyki pneumatyczno-hydraulicznej jednostki napędowej”

Promotor: 

  • dr hab. inż. Sebastian Brol- Politechnika Opolska

Recenzenci: 

  • dr hab. inż. Jędrzej Mączak – Politechnika Warszawska
  • dr hab. inż. Paweł Droździel – Politechnika Lubelska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

NSOU 2019 – ważna konferencja mechaników

Z inicjatywy Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (Wydział Mechaniczny) w Opolu odbywa się ogólnopolska konferencja nazwana pierwszą Naukową Szkołą Obróbki Ubytkowej. Pod tym wspólnym szyldem kryją się dwa wydarzenia o sporych i ugruntowanych już tradycjach: XIII Szkoła Obróbki Skrawaniem oraz XLII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej.

więcej informacji