Chłopska Szkoła Biznesu

„Pod koniec gry wszyscy przekrzykiwali się, oferując zniżki na towar, którego nikt już nie był w stanie kupić. Gra dla niektórych zakończyła się zwycięstwem, dla innych porażką. Jednak wszystkich nauczyła jednej, ważnej rzeczy: bez względu na to co robisz, myśl”.

W dniach 23-24.01.2020r. nasi studenci wzięli udział w rozgrywkach „Chłopskiej Szkoły Biznesu”. Jest to gra, której niewątpliwą zaletą jest to, że rozgrywa się ją w czasie rzeczywistym, co umożliwia bezpośrednie interakcje uczestników rozgrywki i wywołuje u nich duże zaangażowanie. Ale co najważniejsze – uczy logicznego myślenia i planowania

Rozgrywki były zorganizowane jako „Warsztaty przedsiębiorczości” realizowane w ramach projektu pn. „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”. Całość spotkania prowadził p. Sebastian Wacięga – współautor gry.

Czytaj więcej...

Konferencja PRMR 2020

Czy konferencje mają jeszcze rację bytu? Gdyby ich efekty były mierzalne, a miarą byłaby trzycyfrowa liczba punktów, to wszyscy z pewnością odpowiedzieliby, że tak. Niestety to nierealne. Konferencje nigdy nie przynosiły zbyt wielu punktów, jeśli w ogóle, ich uczestnikom. Korzyści płynące z udziału w konferencjach mają zupełnie odmienny charakter. I mimo, że trudno je zmierzyć, nadają sens takim spotkaniom.

konferencja PRMR 2020

Pomimo tej oczywistej przeszkody w XXXIII Konferencji Naukowej „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, która odbyła się w dniach 12-16 stycznia 2020 r. w Szklarskiej Porębie wzięło udział prawie 100 uczestników, niemalże tyle samo, co w jej ubiegłorocznej edycji.

Czytaj więcej...

Stopień doktora habilitowanego dla Iwony Kłosok – Bazan i Tomasza Olszowskiego

Niezwykle miło nam poinformować, że pod koniec 2019r. dwóch pracowników Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej - Wydziału Mechanicznego, otrzymało stopień doktora habilitowanego.

20 września 2019r. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej nadała Pani dr inż. Iwonie Kłosok – Bazan tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk Inżynieryjno – Technicznych, w zakresie dyscypliny Inżynieria Środowiska Górnictwo i Energetyka. Oceny dorobku naukowego, w tym monografii pod tytułem: „Modelowanie efektywności wód geotermalnych” dokonała komisja w składzie: Przewodniczący prof. dr hab. Marian Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej; Recenzenci: dr hab. inż. Joanna Jeż Walkowiak z Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Marian Granops z Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. PŚ. z Politechniki Śląskiej; Sekretarz dr hab. inż. Joanna Kalka, prof. PŚ. z Politechniki Śląskiej; Członkowie: prof. dr hab. inż. Beata Cwalina z Politechniki Śląskiej oraz dr hab. inż. Dorota Papciak, prof. PRz. z Politechniki Rzeszowskiej.

Czytaj więcej...

Warsztaty przedsiębiorczości

UWAGA STUDENCI 4 OSTATNICH SEMESTRÓW STUDIÓW!!!

Zapraszamy do udziału w „Warsztatach przedsiębiorczości” realizowanych w ramach projektu pn. „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”. Warsztaty są oparte o grę „Chłopska szkoła biznesu” wydaną przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Terminy:
- 23 stycznia 2020r. w godz. 11.00-15.00 (16 osób)
lub
- 24 stycznia 2020r. w godz. 9.00 -13.00 (16 osób)

PROGRAM WARSZTATÓW:

I. Wykład wprowadzający (p. Sebastian Wacięga - współtwórca gry „Chłopska szkoła biznesu”)

  • historia andrychowskiego ośrodka tkackiego, w oparciu o którą powstała gra,
  • sposoby wykorzystania gry w działalności różnych organizacji w Polsce,
  • objaśnienie zasad gry,

II. Szkolenie praktyczne

  • udział w rozgrywce,
  • podsumowanie rozgrywki.

Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy otrzymują dokument potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Zapisy oraz informacje – w pokoju B 216 (dr hab. inż. Joanna Małecka)

Informacje są także dostępne na stronie: https://inz-xxi.po.edu.pl

dokument ico