Pracownik WM powołany do Zespołu Ekspertów ds. ewaluacji ex ante

Dr hab. inż. Jarosław MAMALA, prof. PO powołany do Zespołu Ekspertów ds. ewaluacji ex ante przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W marcu br. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. Maciej Chorowski, powołał stały zespół expertów ds. ewaluacji ex ante przy NCBiR. Dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PO uzyskał odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacji w związku z działalnością w zakresie tworzenia polityki publicznej, komercjalizacji, transferu technologii, współpracy nauki i biznesu, własności intelektualnej oraz rynku start-upów.

Zespół 29 osobowy pełni rolę doradczą w zakresie ewaluacji ex ante założeń nowo uruchamianych programów, projektów, wspólnych przedsięwzięć, których inicjatorem lub stroną jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zadaniem Ekspertów z Zespołu Ekspertów ds. ewaluacji ex ante przy NCBiR, jest ocena projektów instrumentu wsparcia pod kątem komercjalizacji, efektywności wdrożeniowej i/lub doskonałości naukowej.

Seminaria regionalne "Patent na sukces"

patent

Seminarium "Patent na sukces"

Centrum Transferu Technologii ma przyjemność zaprosić pracowników uczelni i współpracujących z Politechniką przedsiębiorców do wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Urząd Patentowy RP pt. „Patent na sukces”, dotyczącym szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony.

czytaj więcej

X edycja - Semestr letni 2017/2018

X edycja - Semestr letni 2017/2018 Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości semestr letni 2017/2018 - zaczynamy 11 kwietnia 2018 r.

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 r. prowadzony będzie jubileuszowy, dziesiąty cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości - Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków”.

czytaj więcej

Rekrutacja na studia za granicą

rekrutacja 2018