Dzień Rektorski

Informujemy, że Pani Prorektor ds. dydaktyki dr hab. inż Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO ogłasza 31 października 2013 r. dniem rektorskim.

Eko-innowacje

Pragniemy poinformować, iż do dnia 05.11.2013r. (do godziny 15:00) potrwa rekrutacja uczestników do udziału w projekcie pn.: "Eko - innowacje. Synergia nauki i biznesu".

Pracownicy naukowi i naukowo dydaktyczni Politechniki Opolskiej (legitymujący się stopniem naukowym minimum dr) zakwalifikowani do udziału w projekcie, wezmą udział m.in. w następujących wsparciach:

  • sześciomiesięcznych stażach w przedsiębiorstwach krajowych i przedsiębiorstwach zagranicznych (w dwuosobowych zespołach - każdy uczestnik stażu otrzymuje dodatek stażowy) w okresie kwiecień 2014r. - wrzesień 2014r.,
  • dwudniowym seminarium szkoleniowym,
  • trwających jeden semestr akademicki specjalistycznych szkoleniach językowych (język angielski lub język niemiecki),
  • trzydniowej zagranicznej wizycie studyjnej, do jednego z regionów kraju UE, celem poznania przedsiębiorstw, w których będą odbywały się staże oraz zapoznania się z działalnością wydziałów uczelni ukierunkowanych na innowacje i z dobrymi praktykami w zakresie współpracy nauka – biznes.

Czytaj więcej...

Opolski Festiwal Robotów

logo ofrZ przyjemnością informujemy o nadchodzącym spotkaniu organizacyjnym Opolskiego Festiwalu Robotów, które odbędzie się 17 października (czwartek) o godzinie 18:00 w sali Dziekańskiej Wydziału Mechanicznego - A-108.
Osoby chętne do wzięcia udziału w tworzeniu zawodów robotów są bardzo mile widziane. Serdecznie zapraszamy!

Rozprawa Doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.10.2013 r. (środa) o godz. 10:30 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Mariusza ŁAPKI
pt. „Wpływ efektu skali na mechanikę zniszczenia drewna konstrukcyjnego”,

Promotor:

  • dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Krzysztof WERNER, prof. PCz - Politechnika Częstochowska
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA - Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.
Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

Rozprawa Doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.10.2013 r. (środa) o godz. 13:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Moniki POLAK-MICEWICZ
pt. „Badanie zmechanizowanych obudów górniczych ze względu na trwałość zmęczeniową”,

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA Politechnika Opolska
Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Lech GŁADYSIEWICZ - Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK - Politechnika Śląska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. 
Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.