Rozdanie nagród i dyplomów

Dnia 15 stycznia 2014 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów na Wydziale Mechanicznym pracownikom naukowym, administracyjnym i technicznym.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

nagrody WM 2014-01-15-7691

Obrona Doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.02.2014 r. (środa) o godz. 12:30 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Piotra KISZKI 
pt. „Badanie mechanicznych i termicznych oddziaływań w skrawaniu żeliwa sferoidalnego ostrzami z ceramiki azotkowej i CBN”

Promotorzy:

 • prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK, Politechnika Opolska
 • prof. dsc. Joël RECH, Ecole Nationale D’ingenieurs de Saint-Etienne

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Piotr CICHOSZ, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Edward MIKO, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.
Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Obrona Doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.02.2014 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Damiana KOWALCZYKA
pt. „Badanie i modelowanie tarcia i zużycia w skrawaniu żeliwa sferoidalnego ostrzami z ceramiki azotkowej i CBN”

Promotorzy:

 • prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK, Politechnika Opolska
 • prof. dsc. Joël RECH, Ecole Nationale D’ingenieurs de Saint-Etienne

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Stanisław LEGUTKO, Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.
Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Życzenia

2013

Obrona Doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.12.2013 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż.  Aneta STRZAŁKA
pt. „Wpływ parametrów eksploatacyjnych na efektywność sieci grzewczej osiedla Scharnhauser Park”,

Promotorzy:

 • prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH, Politechnika Opolska
 • prof. dsc. Ursula EICKER, Uniwersytet w Stuttgarcie

Recenzenci:  

 • prof. dr hab. inż. Joachim KOZIOŁ, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Norbert SZMOLKE, prof. PO, Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. 

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda