Wzornictwo przemysłowe

Nasi studenci kierunku Wzornictwo Przemysłowe cechują się nie tylko wyobraźnią przestrzenną, ale także wysoko rozwiniętą kreatywnością. Jak na przyszłego projektanta wzornictwa przemysłowego przystało, nie tylko poszukują najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych, ale dbają też o stronę estetyczną przedmiotu.

W ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Materiały niemetalowe i kompozytowe” studenci mieli okazję zapoznać się z możliwościami kształtowania właściwości oraz przede wszystkim nadawaniem formy wyrobom z materiałów ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Studenci zapoznali się z zasadami tworzenia form gipsowych wykorzystywanych w masowej produkcji wyrobów ceramicznych. Zajęcia praktyczne rozpoczęli od przeprowadzenia odlewania z ceramicznej masy lejnej do form jednoczęściowych. Pozwoliło to na ustalenie czasu procesu tężenia masy i kształtowania się ścianek wyrobów i było niezbędnym doświadczeniem by kolejno zająć się odlewaniem do form składanych, dwu i trzyczęściowych.

WhatsApp Image 2019 04 01 at 15.15.34 1  WhatsApp Image 2019 04 01 at 15.15.34 4 

Metoda formowania przez odlewanie mas lejnych cały czas odgrywa wielkie znaczenie w technologii ceramiki i jest jedną z podstawowych metod formowania przy produkcji seryjnej. Warto jednak zaznaczyć, iż w ceramice artystycznej podstawą jest formowanie ręczne. Ta część zajęć wzbudziła duże zainteresowanie, a możliwość ręcznego kształtowania z plastycznych mas ceramicznych (według własnych projektów uczestników zajęć) przyniosła ciekawe rezultaty. Nadanie powierzchni wyrobów odpowiedniego wyglądu odbywało się poprzez barwienie ceramiki tlenkami metali lub zdobienie surowego czerepu angobami czyli uszlachetnionymi, kolorowymi glinkami, czy też tworzenie faktur przy pomocy prostych narzędzi ceramicznych. Aby w końcowym efekcie uzyskać wyroby o wymaganych właściwościach, wysuszone i wypalone już czerepy będą pokrywane szkliwami i przeprowadzony zostanie kolejny wypał w piecu o temperaturze 1050˚C.

WhatsApp Image 2019 04 01 at 15.15.34 3 WhatsApp Image 2019 04 01 at 15.15.34 5

Wzornictwo przemysłowe jest dziedziną, która pozwala na wcielanie w życie ciekawych idei, dzięki możliwości zastosowania różnorodnych materiałów – nie tylko drewna czy tworzyw sztucznych. W planach są jeszcze inne ciekawe zajęcia, a mianowicie praktyczne zajęcia z obróbki szkła, w tym takie atrakcyjne metody kształtowania szkła artystycznego, jak fusing, pâte de verre oraz tworzenie witraży techniką Tiffany także wg. projektów własnych studentów. Jak widać….nic nas nie ogranicza…

 WhatsApp Image 2019 04 01 at 15.15.35 2

  2  WhatsApp Image 2019 04 01 at 15.15.35 2 


autorzy:
dr Maria Hepner, dr hab. inż. Joanna Małecka

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.04.2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Nikodema WRÓBLA
pt. „Metrologiczne i eksploatacyjne charakterystyki połączeń nierozłącznych stosowanych w samochodowych układach klimatyzacyjnych”

Promotor:

  • dr hab. inż. Grzegorz KRÓLCZYK - Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik – Politechnika Rzeszowska
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko – Politechnika Poznańska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Grzegorz Robak - doktorem habilitowanym

W dniu 27 lutego 2019 na podstawie pozytywnej opinii Komisji Habilitacyjnej Rada Wydziału Mechanicznego przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn dr inż. Grzegorzowi Robakowi. Osiągnięciem naukowych dr hab. inż. Grzegorz Robaka był monotematyczny cykl publikacji pt: Analiza zmienności wybranych parametrów w funkcji liczby cykli do zniszczenia oraz szacowanie trwałości elementów z Robakkarbem.

Dr hab. inż. Grzegorz Robak ukończył studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, gdzie następnie rozpoczął studia doktoranckie zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych w 2006 roku.

Jego zainteresowania naukowe od początku kariery naukowej związane były z szeroko rozumianą wytrzymałością zmęczeniową materiałów. Prowadzone badania obejmowały szacowanie trwałości zmęczeniowej zarówno w zakresie do inicjacji pęknięć zmęczeniowych, jak również ich dalszej propagacji w elementach z karbami geometrycznymi. Dotychczasowy dorobek publikacyjny zebrany został w blisko 50 opracowaniach, w skład których wchodzą dwie monografie oraz sześć publikacji wyróżnionych w Journal Citation Reports.

Czytaj więcej...