Rekrutacja

praktyka eco

Dokumenty jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego:

Więcej informacji:

dr hab. inż. Małgorzata Wzorek
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój: D-204

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.
 Oś priorytetowa 3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia“
Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

informuje, że w dniu 09.09.2019 r. odbyły się wybory uzupełniające na przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów
z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na elektora Uczelnianego Kolegium Elektorów
wybrany został dr hab. inż. Grzegorz Robak.

Serdecznie gratulujemy!

Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej informuje, że

dnia 09.09.2019r. o godzinie 10:00 w sali B325
odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy profesorów i doktorów habilitowanych

Zgodnie z paragrafem 14 ust. 2 Regulaminu Wyborczego PO Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w przypadku nieobecności co najmniej połowy danej grupy wyborców zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum.

Praktyki zawodowe w ECO Opole

eco

 

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, p. D-211

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w praktykach zawodowych:
Dokumenty jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego:

  • Formularz zgłoszeniowy - kwestionariusz uczestnika
  • Curriculum Vitae
  • List motywacyjny
  • Zaświadczenie potwierdzające dodatkową aktywność studenta (np. członkostwo w kołach naukowych, ważne osiągnięcia)
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

Więcej informacji: mgr inż. Ewelina Łukasiewicz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., p. A-217

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.
 Oś priorytetowa 3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia“

Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.07.2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Marty Bogdan-Chudy

pt. „Badania Charakterystuyk par tribologicznych: superstopy lotnicze – węglik spiekany i ceramika wiskerowa”

Promotor: 

  • dr hab. inż. Piotr Niesłony- Politechnika Opolska

Promotor pomocniczy: 

  • dr hab. inż. Joanna Małecka – Politechnika Opolska

Recenzenci: 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita