Wyjazd służbowy do Slavonskiego Brodu (Chorwacja) 04.04 – 06.04. 2018

Delegacja do Slavonskiego Brodu, Chorwacja, związana była z rozmowami prowadzonymi na University of Osijek, na wydziale Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, a dotyczącymi kontynuacji współpracy pomiędzy Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej i ww. Wydziałem. Tematyka rozmów dotyczyła udziału pracowników Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej w międzynarodowych projektach pilotowanych przez stronę Chorwacką.

W trakcie spotkań omawiano sposoby realizacji tej współpracy z wieloma decyzyjnymi osobami, głównie jednak rozmowy merytoryczne odbywały się z prof. Tomislavem Galetą, którego tematyka badawcza dotyczy metrologii powierzchni w zastosowaniach medycznych oraz prorektorem Uniwersytetu w Osijek prof. Drażanem Kozakiem, z którym pracownicy Wydziału Mechanicznego realizują wspólne badania. Wyniki tych badań zostały już między innymi opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych.

W trakcie wizyty zaprezentowano także laboratoria naukowe i dydaktyczne Wydziału, co pozwoliło na zapoznanie się z potencjałem naukowym Uczelni.

Przedstawiciele strony chorwackiej wyrazili duże zainteresowanie kontynuacją współpracy, która w najbliższym czasie będzie jeszcze szczegółowo doprecyzowywana. Planowane są aplikacje do grantów Chorwacko - Serbskich oraz Chorwacko - Szwajcarskich.

slavonskie

Prof. Piotr Niesłony, prof. Grzegorz Królczyk oraz prof. Tomislav Galeta w trakcie zwiedzania laboratoriów wydziału Mechanical Engineering Faculty w Slavonskim Brodzie.

Pracownik WM powołany do Zespołu Ekspertów ds. ewaluacji ex ante

Dr hab. inż. Jarosław MAMALA, prof. PO powołany do Zespołu Ekspertów ds. ewaluacji ex ante przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W marcu br. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. Maciej Chorowski, powołał stały zespół expertów ds. ewaluacji ex ante przy NCBiR. Dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PO uzyskał odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacji w związku z działalnością w zakresie tworzenia polityki publicznej, komercjalizacji, transferu technologii, współpracy nauki i biznesu, własności intelektualnej oraz rynku start-upów.

Zespół 29 osobowy pełni rolę doradczą w zakresie ewaluacji ex ante założeń nowo uruchamianych programów, projektów, wspólnych przedsięwzięć, których inicjatorem lub stroną jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zadaniem Ekspertów z Zespołu Ekspertów ds. ewaluacji ex ante przy NCBiR, jest ocena projektów instrumentu wsparcia pod kątem komercjalizacji, efektywności wdrożeniowej i/lub doskonałości naukowej.