Wyróżnienie dla Marty Kurek

Miło nam poinformować, że Pani dr inż. Marta Kurek otrzymała wyróżnienie w kategorii "Konkurencyjność przemysłu maszynowego, badania materiałowe" w konkursie organizowanym przez Uniwersytet Techniczny w Ostrawie w ramach Konsorcjum PROGRES3 na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2013 r.

Promotorem wyróżnionej pracy pt. "Wpływ nierównoległości charakterystyk zmęczeniowych na prognozowaną trwałość zmęczeniową materiałów przy zginaniu ze skręcaniem" był prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda.

W skład Konsorcjum wchodzi obecnie czternaście uczelni z Polski, Czech i Słowacji (w tym Politechnika Opolska).

Od września 2013 r. rolę przewodniczącego Konsorcjum pełni prof. dr hab. inż. Krzysztof Malik, prorektor ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Warsztaty

Zapraszamy na warsztaty badań właściwości powłok za pomocą ScratchTestera Revetest, więcej

"Bieg w kasku 2014"

W dniu 3 kwietnia 2014 roku na błoniach Politechniki Opolskiej (przy Wydziale Mechanicznym) odbył się bieg w kasku w ramach ogólnopolskiej akcji „Dziewczyny na Politechniki”, w którym po raz trzeci ścigały się dziewczyny ze szkół ponadgimnazjalnych.

W tym dniu odbył się również bieg dla Pań pracujących na Politechnice. Wydział Mechaniczny reprezentowała liczna grupa Pań z administracji, zajmujących się dydaktyką i nauką oraz doktorantki.

Miło nam poinformować, że Pani Izabela Wardach zajęła w biegu III miejsce i zdobyła puchar JM Rektora PO. Naszej koleżance serdecznie gratulujemy wygranej i dziękujemy wszystkim Paniom za udział w promowaniu zdrowego stylu życia.

Agnieszka Jaworska, Anita Forc
fot. A. Powrosnik

Ceremonia wręczenia dyplomów

Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza:

  • wszystkich absolwentów studiów I i II stopnia (którzy obronili pracę inżynierską lub magisterską w terminie od dnia 1 grudnia 2013 do dnia 6 marca 2014),
  • pracowników oraz doktorantów wydziału

na ceremonię wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Mechanicznego.

Uroczystość odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00 w Auli Zespołu Dydaktycznego „Łącznik” przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu