Rozprawa Doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.10.2013 r. (środa) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Marty KUREK

pt. „Wpływ nierównoległości charakterystyk zmęczeniowych na prognozowaną trwałość zmęczeniową materiałów przy zginaniu ze skręcaniem”,

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA Politechnika Opolska
Recenzenci:

  • dr hab. inż. Dariusz SKIBICKI, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy
  • dr hab. inż. Aleksander KAROLCZUK, prof. PO, Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.  Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

Wybory uzupełniające do Rady WM

W dniu 14 października 2013 r. o godz.1200 w sali B 325 przy ul.Mikołajczyka 5 odbędzie się zebranie wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających dla obsadzenia 1 mandatu w Radzie Wydziału Mechanicznego w grupie pracowników dydaktycznych nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Mechanicznym.

Uprawnieni do wzięcia udziału w zebraniu są pracownicy wymienionej grupy posiadający czynne prawo wyborcze.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z Regulaminem wyborczym, w przypadku braku kworum, przedstawiciel WKW może zarządzić przeprowadzenie wyborów bez wymaganego kworum.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Włodzimierz Będkowski

Dzień Rektorski

"Informujemy, że w związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2013/2014, dzień 4 października 2013 r. został ogłoszony dniem rektorskim".

Czytaj więcej...

Studenci I roku studiów stacjonarnych I-go stopnia

UWAGA Studenci I roku studiów stacjonarnych I-go stopnia.
 Zapraszamy studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na spotkanie z władzami Wydziału Mechanicznego w dniu 30 września 2013 r. wg następującego harmonogramu:
  • kierunków Energetyka, Inżynieria Chemiczna i   Procesowa oraz Inżynieria Środowiska na godz. 10.00   w sali B-325 w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka   5,
  • kierunków Mechanika i Budowa Maszyn oraz   Mechatronika na godz. 12.00 w sali B-325 w budynku   Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka 5.

Wydział Mechaniczny ma dostęp do technologii szybkiego prototypowania oraz druku przestrzennego

W ramach zakupów ze środków unijnych na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji od kilku miesięcy jest dostępna technologia szybkiego prototypowania oraz druku przestrzennego.

druk 3Dsmall Rapid Prototyping (RP) jest techniką szybkiego wytwarzania fizycznych modeli (produktów) lub ich części składowych oraz prototypów funkcjonalnych, technicznych, wizualnych z pominięciem tradycyjnych technologii mechanicznych (odlewniczych, ubytkowych i elektroerozyjnych). Technologia RP znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, medycyna, przemysł elektrotechniczny itp. Materiałem używanym do druku jest żywica akrylowa fotoutwardzalna.

Czytaj więcej...