Wybory Rady Studentów

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Studentów Wydziału Mechanicznego, zapraszamy w dniu 21.04.2015 r. na wyborcze posiedzenie Rady Studentów Wydziału Mechanicznego.

Posiedzenie odbędzie się o godzinie 14:00 w sali A-108 (sala dziekańska).

Podczas posiedzenia odbędą się wybory:

  • Prezydium Rady Studentów Wydziału Mechanicznego,
  • przedstawiciela studentów WM w Senacie Politechniki,
  • przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału,
  • przedstawicieli studentów WM w Parlamencie Studentów PO.

Kandydatem na przedstawiciela do w/w organów może być każdy student Wydziału Mechanicznego, który osobiście lub pisemnie wyrazi zgodę na kandydowanie.

Na posiedzenie zapraszamy wszystkich członków Rady Studentów Wydziału Mechanicznego tj.: 

  • Starostów wszystkich grup wykładowych,
  • członków Prezydium Rady Studentów WM,
  • przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału,
  • przedstawicieli studentów WM w Parlamencie Studentów PO,
  • przedstawiciela studentów WM w Senacie PO.

Obecność członków Rady na posiedzeniu jest obowiązkowa, a nieobecność na zajęciach zostanie usprawiedliwona.

Zaproszenie

zaproszenie

Profesura Stanisława Witczaka

Witczak S

Prezydent Bronisław Komorowski wydał 4 marca 2015 roku postanowienie o nadaniu tytułu profesora nauk technicznych - dr. hab. inż. Stanisławowi Witczakowi.

Wystąpiła o to Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, który to wydział Profesor ukończył w 1978 roku. Dorobek Profesora, oceniany przez Centralną Komisję ds Stopni i Tytułów obejmował ponad 250 publikacji i opracowań naukowych oraz książkę profesorską pt. „Wrzenie naturalnych czynników chłodniczych podczas przepływu w kanałach i minikanałach” wydaną w 2013 roku przez OW Politechniki Opolskiej. Prace te pod względem tematycznym obejmowały zarówno badania o charakterze podstawowym zmierzające do poznania i opisania zjawisk cieplno-przepływowych przebiegających w układach wielofazowych, jak i prace aplikacyjne, skierowane na opracowanie nowych konstrukcji aparatury procesowej.

Czytaj więcej...

Akademickie Targi Pracy

Studencie, Absolwencie!

Już 18 marca 2015 r. w godz. 10.00 - 14.00 Akademickie Biuro Karier organizuje VII edycję Akademickich Targów Pracy. Udział w wydarzeniu potwierdziło ponad 40 przedsiębiorstw z różnych branż. Nie może tam Ciebie zabraknąć!

czytaj więcej...

plakat TARGI PRACY 2015-page-001