XXVII Konferencja Naukowa "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych"

Już za niecały tydzień odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych związanych z dyscypliną mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn. Konferencja „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” odbywa się tradycyjnie w zimowej stolicy Polski – Zakopanem – już od prawie trzydziestu lat. Organizatorem najbliższej XXVII konferencji, która odbędzie się w dniach 26-30 stycznia 2014r. pod honorowym patronatem Rektora Politechniki Opolskiej prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa, jest Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.

 

 

 Zakopane11  Logo med


          

Czytaj więcej...

Obrona Doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.02.2014 r. (środa) o godz. 12:30 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Piotra KISZKI 
pt. „Badanie mechanicznych i termicznych oddziaływań w skrawaniu żeliwa sferoidalnego ostrzami z ceramiki azotkowej i CBN”

Promotorzy:

  • prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK, Politechnika Opolska
  • prof. dsc. Joël RECH, Ecole Nationale D’ingenieurs de Saint-Etienne

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Piotr CICHOSZ, Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Edward MIKO, prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.
Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Obrona Doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.02.2014 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Damiana KOWALCZYKA
pt. „Badanie i modelowanie tarcia i zużycia w skrawaniu żeliwa sferoidalnego ostrzami z ceramiki azotkowej i CBN”

Promotorzy:

  • prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK, Politechnika Opolska
  • prof. dsc. Joël RECH, Ecole Nationale D’ingenieurs de Saint-Etienne

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Stanisław LEGUTKO, Politechnika Poznańska
  • dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.
Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Życzenia

2013