Ogłoszenie

ogloszenie1

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 r. odbędzie się kolejny cykl spotkań dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych I-go i II-go stopnia na wszystkich kierunkach Uczelni pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”.

W tym semestrze zajęcia odbędą się w ramach Akademii dla Młodych. Jest to program łączący naukę z zabawą, pomagający młodym ludziom rozwijać kluczowe umiejętności w życiu zawodowym oraz wspierać rozwój osobisty i społeczny poprzez interaktywne warsztaty i naukę. Szkolenie pokazuje jak nabyć umiejętności, które przygotują młodych ludzi do pracy zawodowej bez względu na ścieżkę kariery, którą będą chcieli podążać. Więcej informacji o programie na stronie www.akademiadlamlodych.pl

Czytaj więcej...

PIERWSI INŻYNIEROWIE W TYM ROKU OPUŚCILI MURY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

PIERWSI INŻYNIEROWIE W TYM ROKU OPUŚCILI MURY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO 

Luty to szczególnie intensywny czas dla studentów ostatniego roku studiów I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Właśnie odbywają się obrony pierwszych w tym roku prac inżynierskich na kierunkach Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn oraz Mechatronika.

Ścisk w dołku, suchość w gardle i drżenie rąk, te silne emocje towarzyszyły studentom przez cały dzień. Lecz już po około 30 minutach i udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań, kolejno wychodzili z uśmiechem na twarzy i wymarzonym tytułem inżyniera. Efektem było duże zadowolenie, zarówno świeżo upieczonych inżynierów, jak i komisji egzaminacyjnych, zgodnie podkreślających dobry poziom prac inżynierskich i ich autorów.

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu dyplomowego w dniu 5 lutego czuwały Komisje, którym przewodniczyli: dr hab. inż. Sebastian Brol, dr hab. inż. Krystian Czernek oraz dr hab. inż. Marian Bartoszuk.

Czytaj więcej...

Promocja Wydziału Mechanicznego

W dniu 21 stycznia 2015 odbyło się spotkanie pracowników naukowych Wydziału Mechanicznego z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. 

W spotkaniu uczestniczyli: dr hab. inż. Krystian Czernek, prof. PO - prodziekan ds. dydaktyki, dr inż. Krzysztof Żak, absolwencji w/w szkoły oraz mgr inż. Arkadiusz Gużda - doktorant na Wydziale Mechanicznym. 

Notatka o spotkaniu dostępna na stronie szkoły pod adresem www.mechanik.rac.pl