Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.02.2015 r. (środa) o godz. 11:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Agaty BRANDT
pt. „ Przepływ pierścieniowy mieszaniny wielofazowej w rurach aparatów cienkowarstewkowych”
,

Promotor:

  • dr hab. inż. Stanisław WITCZAK, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Tadeusz BOHDAL Politechnika Koszalińska
  • prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Studiuj na Wydziale Mechanicznym

Wraz z rozpoczęciem nowego roku, pracownicy Wydziału Mechanicznego rozpoczęli cykl wyjazdów promocyjnych do szkół średnich. W trakcie spotkań z uczniami prezentowana jest oferta edukacyjna Wydziału Mechanicznego oraz wszelkie ciekawostki związane z życiem studenckim. Więcej informacji znajdziecie tutaj

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14.01.2015 r. (środa) o godz. 13:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Marka WASILEWSKIEGO
pt. „Optymalizacja konstrukcji cyklonów pierwszego stopnia instalacji wypalania klinkieru”,

Promotor:

  • dr hab. inż. Jerzy DUDA, prof. PWSZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Krzysztof JESIONEK Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Bolesław DOBROWOLSKI, prof. PO Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Informacja o habilitacji

W dniu 11 grudnia br. (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Dziekańskiej (A-108) odbędzie się kolokwium habilitacyjne dra inż. Mariana Bartoszuka.