Eko-innowacje

Pragniemy poinformować, iż do dnia 05.11.2013r. (do godziny 15:00) potrwa rekrutacja uczestników do udziału w projekcie pn.: "Eko - innowacje. Synergia nauki i biznesu".

Pracownicy naukowi i naukowo dydaktyczni Politechniki Opolskiej (legitymujący się stopniem naukowym minimum dr) zakwalifikowani do udziału w projekcie, wezmą udział m.in. w następujących wsparciach:

 • sześciomiesięcznych stażach w przedsiębiorstwach krajowych i przedsiębiorstwach zagranicznych (w dwuosobowych zespołach - każdy uczestnik stażu otrzymuje dodatek stażowy) w okresie kwiecień 2014r. - wrzesień 2014r.,
 • dwudniowym seminarium szkoleniowym,
 • trwających jeden semestr akademicki specjalistycznych szkoleniach językowych (język angielski lub język niemiecki),
 • trzydniowej zagranicznej wizycie studyjnej, do jednego z regionów kraju UE, celem poznania przedsiębiorstw, w których będą odbywały się staże oraz zapoznania się z działalnością wydziałów uczelni ukierunkowanych na innowacje i z dobrymi praktykami w zakresie współpracy nauka – biznes.

Czytaj więcej...

Opolski Festiwal Robotów

logo ofrZ przyjemnością informujemy o nadchodzącym spotkaniu organizacyjnym Opolskiego Festiwalu Robotów, które odbędzie się 17 października (czwartek) o godzinie 18:00 w sali Dziekańskiej Wydziału Mechanicznego - A-108.
Osoby chętne do wzięcia udziału w tworzeniu zawodów robotów są bardzo mile widziane. Serdecznie zapraszamy!

Rozprawa Doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.10.2013 r. (środa) o godz. 10:30 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Mariusza ŁAPKI
pt. „Wpływ efektu skali na mechanikę zniszczenia drewna konstrukcyjnego”,

Promotor:

 • dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Krzysztof WERNER, prof. PCz - Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA - Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.
Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

Rozprawa Doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.10.2013 r. (środa) o godz. 13:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Moniki POLAK-MICEWICZ
pt. „Badanie zmechanizowanych obudów górniczych ze względu na trwałość zmęczeniową”,

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA Politechnika Opolska
Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Lech GŁADYSIEWICZ - Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK - Politechnika Śląska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. 
Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

Rozprawa Doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.10.2013 r. (środa) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Marty KUREK

pt. „Wpływ nierównoległości charakterystyk zmęczeniowych na prognozowaną trwałość zmęczeniową materiałów przy zginaniu ze skręcaniem”,

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA Politechnika Opolska
Recenzenci:

 • dr hab. inż. Dariusz SKIBICKI, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Aleksander KAROLCZUK, prof. PO, Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.  Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.