Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.12.2014 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Michała BÖHM
pt. „Wyznaczanie trwałości materiałów metodą spektralną z uwzględnieniem składowej statycznej”

Promotor:

 • dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Bogdan LIGAJ, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Aleksander KAROLCZUK, prof. PO Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10.12.2014 r. (środa) o godz. 13:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Mateusza KOWALSKIEGO
pt. „Zjawiska degradacyjne w bimetalu stal-tytan przy obciążeniach cyklicznych”

Promotor:

 • dr hab. inż. Aleksander KAROLCZUK, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Wiesław BARNAT, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Komunikat

W związku z zakończeniem w dniu 9 grudnia br. 10-go tygodnia zajęć dydaktycznych dla studentów VII semestru studiów stacjonarnych I-go stopnia informuję, że zajęcia przypadające w dniach 8 i 9 grudnia 2014 r. będą się odbywać wg planu jak w tygodniu nieparzystym.

Wieloosiowe zmęczenie elementów maszyn i konstrukcji – 30 lat badań zmęczeniowych na Politechnice Opolskiej

W przededniu wyjątkowej uroczystości, jaką było wręczenie doktoratu honoris causa prof. Józefowi Szali w dn. 22 października br., Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego zorganizowała pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej konferencję pt. "Wieloosiowe zmęczenie elementów maszyn i konstrukcji – 30 lat badań zmęczeniowych na Politechnice Opolskiej”. Konferencja miała na celu zaprezentowanie wieloletniego dorobku opolskiego ośrodka na polu badań zmęczeniowych, a ponadto stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń w tym zakresie pomiędzy pracownikami kadry naukowej z innych ośrodków. Wydarzenie to swoją obecnością zaszczycił nowy doktor honorowy Politechniki Opolskiej wraz ze swoimi wychowankami i przyjaciółmi. W konferencji wzięło udział łącznie ponad pięćdziesięciu uczestników głównie z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Białostockiej, Śląskiej, Instytutu Lotnictwa, a także reprezentanci przemysłu w osobach Dyrektora Zakładu Technologii Wysokoenergetycznych Explomet oraz przedstawicielki z Famur Institute.

Na konferencji wygłoszono następujące referaty:

 • Naukowe drzewo genealogiczne prof. Ewalda Machy - prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda
 • Wpływ przeciążenia na trwałość stali konstrukcyjnych przy zmiennym zginaniu ze skręcaniem - prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak
 • Metoda spektralna wyznaczania trwałości zmęczeniowej - dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO
 • Analiza niejednorodności połączenia bimetalu stal-tytan otrzymanego metodą zgrzewania wybuchowego - dr hab. inż. Aleksander Karolczuk, prof. PO
 • Rozwój pęknięć zmęczeniowych przy zginaniu w bimetalach - dr hab. inż. Dariusz Rozumek, prof. PO
 • Ewolucja konstrukcji maszyn typu MZGS użytkowanych w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej - dr inż. Henryk Achtelik
 • Metoda wariancji wyznaczania płaszczyzny krytycznej w warunkach wieloosiowych obciążeń losowych – pierwsze kroki - dr inż. Włodzimierz Będkowski
 • Energetyczna metoda analizy zmęczenia materiałów, elementów maszyn i konstrukcji - dr hab. inż. Cyprian T. Lachowicz
 • Energetyczne charakterystyki zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych - dr inż. Zbigniew Marciniak

Konferencja została pozytywnie odebrana przez jej uczestników, którzy przyjechali do Opola z całej Polski, aby wziąć udział w obradach.

Nowi samodzielni pracownicy Wydziału Mechanicznego!

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że grono stałych członków Rady Wydziału Mechanicznego powiększyło się ostatnio o 2 osoby. Dr hab.inż. Małgorzata Wzorek uzyskała stopień naukowy na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej w dyscyplinie inżynieria środowiska. 
Dr hab. inż. Cyprian Lachowicz uzyskał stopień naukowy na Wydziale Mechnicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w dyscyplinie mechanika.

GRATULUJEMY !!!