Mariusz Prażmowski doktorem habilitowanym nauk technicznych

W dniu 30 stycznia 2019 roku, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr Mariuszowi Prażmowskiemu w oparciu o Prazmowski M KTMiAP 2016 11 0570ocenę dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego, w tym osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pt.: Udoskonalenie technologii zgrzewania wybuchowego w odniesieniu do własności mechanicznych i mikrostruktury złączy metal reaktywny-stal. Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski z Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa z Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Przewodniczącym komisji habilitacyjnej był prof. dr hab. inż. Józef Gawlik z Politechniki Krakowskiej, a sekretarzem dr hab. inż. Joanna Małecka. Komisję uzupełnili, jako członkowie prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie oraz dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. nadzw. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego na podstawie uchwały Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej został nadany p. Mariuszowi Prażmowskiemu 27 lutego br.

Czytaj więcej...

XI Ogólnopolski Konkurs Młodzi Innowacyjni 2019

Już po raz jedenasty Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP organizuje konkurs Młodzi Innowacyjni na najlepsze prace doktorskie oraz dyplomowe (magisterskie i inżynierskie) z obszaru automatyki, robotyki i pomiarów.

Plakat reklamowy, regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe znajdziecie poniżej Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 1 marca 2019 r. Przyjmujemy prace obronione po 1 stycznia 2017 r.

dokument ico

Dr inż. Grzegorz Borsuk poprowadził wykład w ramach Dziecięcej Politechniki Opolskiej

W sobotę 16 lutego 2019 roku wykład w ramach Dziecięcej Politechniki Opolskiej poprowadził dr inż. Grzegorz Borsuk. Przedstawił on w przyjaznej formie podstawowe informacje na temat Mechaniki Płynów. W takcie wykładu słuchacze dowiedzieli się, że większość substancji w przyrodzie może występować w kilku stanach skupienia i że jest to zależne od temperatury, ale również od ciśnienia. Poznali budowę elektrowni wodnej i dowiedzieli się, w jaki sposób produkuje się prąd elektryczny. Omówione zostało również Prawo Archimedesa, oraz zjawisko kapilarności i napięcia powierzchniowego cieczy.

Przez cały czas trwania wykładu słuchacze mieli możliwość aktywnego udziału w zajęciach poprzez odpowiadanie na pytania prowadzącego. Ich wiedza okazała się bardzo szeroka, co było pozytywnym zaskoczeniem.

Podczas wykładu kilkukrotnie osoby wybrane spośród dziesiątek ochotników miały możliwość sprawdzić praktycznie w prostych doświadczeniach omawiane tematy: np. jak sprawdzić czy jajko jest ugotowane, jak wykonać nurka Kartezjusza czy jak utrzymać wodę w otwartej i odwróconej butelce i dodatkowo umieścić w tej butelce jakiś przedmiot. Na zakończenie prowadzący zachęcał wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału w doświadczeniach na sali do samodzielnego przeprowadzenia ich w domu jak to takie małe zadanie domowe.

Dr inż. Grzegorz Borsuk gościł w TVP3 Opole

Dr inż. Grzegorz Borsuk, jako koordynator projektu pt: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” gościł w studiu TVP3 Opole i rozmawiał na temat szczegółów związanych z tym projektem. Politechnika Opolska jako partner projektu zajmie się organizacją Studiów Podyplomowych dla gminnych koordynatorów ds. ochrony powietrza. Studia będą się odbywać na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej.

więcej na stronach TVP3 Opole

XXXII Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”

W dniach 27-31 stycznia 2019 r. pod znakiem zmian odbyła się XXXII Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”.

Po blisko 30 latach w Zakopanem uczestnicy konferencji spotkali się po raz pierwszy w nowym malowniczym miejscu – w hotelu Polanica Resort & SPA w Polanicy-Zdrój. Organizatorem tego wydarzenia była Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn działająca przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej przy wsparciu Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej o/Opole. Patronatem honorowym konferencję objął JM Rektor Politechniki Opolskiej – prof. Marek Tukiendorf oraz Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN prof. Janusz Kowal, a nad jej powodzeniem czuwała dr inż. Marta Kurek – Sekretarz ds. organizacyjnych oraz prof. Tadeusz Łagoda – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Czytaj więcej...