Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego

Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego.

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji została przekształcona w dwie katedry o nazwach: Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji oraz Katedra Inżynierii Materiałowej.

Katedra Inżynierii Materiałowej nie jest nową jednostką, a odtworzoną Katedrą Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych, która na Wydziale funkcjonowała do roku 2013 prowadząc badania dotyczące:

 • wytwarzania, struktury i właściwości metali,
 • diagnostyki stanu wyrobów metalowych,
 • oceny możliwości sterowania strukturą wytwarzanych stopów,
 • metod pomiaru stanu struktur,
 • metod regeneracji wyrobów metalowych,
 • badań kinetyki krzepnięcia i krystalizacji stopów odlewniczych oraz ich utleniania,
 • badań półwyrobów otrzymanych metodą platerowania wybuchowego,
 • badań i aplikacji stopów tytanu,
 • badań procesów konsolidacji spieków odkształcanych plastycznie na zimno.

Obecnie głównym celem badawczym pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej są w ogólnym ujęciu badania dotyczące kształtowania oraz diagnostyki struktury i właściwości współczesnych materiałów konstrukcyjnych.

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.02.2018 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Artura DZIURY
pt. „Trwałość zmęczeniowa elementów konstrukcyjnych przy skróconych testach wibracyjnych”,

Promotor:

 • dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Marek KOZIEŃ, prof. PK Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz SMOLNICKI Politechnika Wrocławska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. 

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

 

Odznaczenia podczas spotkania świątecznego

Podczas spotkania świątecznego pracowników uczelni, tradycją stało się wręczanie odznaczeń państwowych. Spotkanie świąteczne odbyło się 20 grudnia 2017 roku, na którym wręczono odznaczenia, również pracownikom Wydziału Mechanicznego.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz, prof. PO.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

medalem złotym:

 • Elżbieta Augustowska

medalem brązowym:

 • dr hab. inż. Krzysztof Kluger, prof. PO
 • dr inż. Grzegorz Robak
 • dr inż. Stanisław Anweiler
 • dr inż. Maciej Masiukiewicz

Rektor prof. Marek Tukiendorf wręczył również nagrody jubileuszowe za 45 lat pracy. Odebrał ją: prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym, życzymy dalszych sukcesów w ich pracy zawodowej oraz szczęścia w życiu osobistym.

Wesołych Świąt

Zyczenia 2017

Godziny Rektorskie

rektorskie2