„Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”

W dniu 05.03.2014 r. rozpoczynają się obowiązkowe zajęcia prowadzone przez przedsiębiorców i pracodawców regionu dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych I-go i II-go stopnia na wszystkich kierunkach Uczelni pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapisy dostępne są na stronie internetowej Działu Współpracy i Rozwoju. Liczba miejsc w sali jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Miejscem wykładów jest sala 25 w budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii nr 9a, w każdą środę, przez dziesięć kolejnych tygodni, począwszy od 05 marca br. w godzinach: 13:45 – 14:30, 14:40 – 15:25, 15:30 – 16:15.

Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu "Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości" konieczny jest potwierdzony udział w co najmniej 5 wykładach.

Stypendia 'Agricola Scholarships'

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz partner - Technische Universität Chemnitz - zdecydował się przeznaczyć stypendia "Georgius-Agricola" dla dwóch studentów Politechniki Opolskiej. Saksońskie Ministerstwo Nauki i Sztuki zapewnia stypendia dla studentów z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, które finansują wizytę studyjną zagranicznych studentów wyższych semestrów z ponadprzeciętnymi wynikami w nauce i znajomością języka niemieckiego.

Pobyt badawczy/studia w Technische Universität Chemnitz mają służyć zdobyciu zaawansowanych kwalifikacji zawodowych. Termin składania dokumentów 15.03.2014.

Czytaj więcej...

Obrony prac inżynierskich na Wydziale Mechanicznym

W dniu 21 lutego 2014 r. odbyły się kolejne obrony prac inżynierskich na kierunkach studiów:

  • mechanika i budowa maszyn,
  • mechatronika,
  • inżynieria środowiska
  • inżynieria chemiczna i procesowa. 

11 studentów studiów stacjonarnych przystąpiło do egzaminu dyplomowego stanowiącego podsumowanie 7 semestrów nauki na Wydziale Mechanicznym.

Pracujące jedna po drugiej komisje egzaminacyjne, którym przewodniczyli dr inż. Krystian Czernek i dr hab. inż. Dariusz Rozumek prof. PO, poziom prac ocenili jako wysoki, co przełożyło się na dobre stopnie końcowe dla egzaminowanych.

Czytaj więcej...

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12.03.2014 r. (środa) o godz. 13:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Andrzeja LECHOWICZA
pt. „Właściwości trakcyjne układu napędowego z elektrycznie sterowaną przekładnią planetarną”

Promotor:

  • dr hab. inż. Andrzej AUGUSTYNOWICZ, prof. PO, Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Andrzej KAŹMIERCZAK, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO, Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Promujemy studia techniczne

WM-promocja 2014-02-12

W minionym tygodniu przedstawiciele Wydziału Mechanicznego odwiedzili dwie szkoły ponadgimnazjalne z naszego województwa: Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Czytaj więcej...