Ceremonia wręczenia dyplomów

Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza:

  • wszystkich absolwentów studiów I i II stopnia (którzy obronili pracę inżynierską lub magisterską w terminie od dnia 1 grudnia 2013 do dnia 6 marca 2014),
  • pracowników oraz doktorantów wydziału

na ceremonię wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Mechanicznego.

Uroczystość odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00 w Auli Zespołu Dydaktycznego „Łącznik” przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu

Ogłoszenie

Ogłoszenie

konkursu na wybór najlepszych rozwiązań innowacyjnych doktorantek/doktorantów
w stypendialnym projekcie systemowym Samorządu Województwa Opolskiego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

24 marca - 04 kwietnia 2014r.

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Partnerami tj. Uniwersytetem Opolskim oraz Politechniką Opolską realizuje projekt systemowy pt. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej...

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09.04.2014 r. (środa) o godz. 13:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Andrzeja KURKA
pt. „Trwałość zmęczeniowa elementów maszyn wykonanych z bimetalu stal-tytan zgrzewanego wybuchowo”
 

Promotor:

  • dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Andrzej CZMOCHOWSKI, prof. PWr Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

„Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”

W dniu 05.03.2014 r. rozpoczynają się obowiązkowe zajęcia prowadzone przez przedsiębiorców i pracodawców regionu dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych I-go i II-go stopnia na wszystkich kierunkach Uczelni pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapisy dostępne są na stronie internetowej Działu Współpracy i Rozwoju. Liczba miejsc w sali jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Miejscem wykładów jest sala 25 w budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii nr 9a, w każdą środę, przez dziesięć kolejnych tygodni, począwszy od 05 marca br. w godzinach: 13:45 – 14:30, 14:40 – 15:25, 15:30 – 16:15.

Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu "Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości" konieczny jest potwierdzony udział w co najmniej 5 wykładach.

Stypendia 'Agricola Scholarships'

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz partner - Technische Universität Chemnitz - zdecydował się przeznaczyć stypendia "Georgius-Agricola" dla dwóch studentów Politechniki Opolskiej. Saksońskie Ministerstwo Nauki i Sztuki zapewnia stypendia dla studentów z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, które finansują wizytę studyjną zagranicznych studentów wyższych semestrów z ponadprzeciętnymi wynikami w nauce i znajomością języka niemieckiego.

Pobyt badawczy/studia w Technische Universität Chemnitz mają służyć zdobyciu zaawansowanych kwalifikacji zawodowych. Termin składania dokumentów 15.03.2014.

Czytaj więcej...