Współtwórczyni Kameleona pokieruje radą doktorantów

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w ramach Wiadomości Uczelnianych

Lekcje w laboratorium aero- i hydrodynamiki

Zapraszamy do zapoznania się z artukułem opublikowanym w ramach Wiadomości Uczelnianych

Tuning sań Św. Mikołaja

Na prośbę Św. Mikołaja, studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej zbadali parametry aerodynamiczne jego środka transportu, wykorzystując zaawansowany laserowy system PIV. Wykonali te badania jeszcze przed imieninami Św. Mikołaja i dlatego w tym roku nie było żadnych problemów z dostarczeniem prezentów na czas.

mikolaj

Okazuje się że wielowiekowa tradycja uczyniła sanie perfekcyjnym środkiem transportu. Idealny kompromis pomiędzy walorami użytkowymi i aerodynamicznymi.

Autorzy:
Stanisław Anweiler, Grzegorz Ligus

Program Mobilny Profesor

Dzieje się ostatnio w ramach programu Mobilny Profesor.

Na Wydziale Mechanicznym odbyła się seria spotkań z uczniami szkół średnich.

24 października 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzelinie wzięli udział w cyklu wykładów w ramach programu Mobilny Profesor. Zaprezentowano następujące wykłady:

  • „Wybrane zagadnienia z historii motoryzacji” – dr inż. Wacław Hepner
  • „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym, konieczność czy zachcianka” – dr inż. Sławomir Pochwała
  • „Symulacje numeryczne zagadnień przepływowych w programie ANSYS” – dr inż. Mirosław Kabaciński.

Uczniowie z uwagą wysłuchali wykładów, które nie odbywały się wyłącznie w sali wykładowej, ale również i w hali samochodowej oraz w laboratorium komputerowym, gdzie była możliwość sprawdzenia możliwości programu do obliczeń przepływowych ANSYS Fluent.

Czytaj więcej...

Wiek emerytalny po to jest nam dany, by realizować niespełnione plany.

soltysekZ dniem 30 listopada br. po 40 latach pracy na Politechnice Opolskiej (wcześniej WSI) na zasłużoną emeryturę udaje się Pan mgr inż. JERZY SOŁTYSEK.

Pan Jerzy swą pracę w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego rozpoczął w 1977 r. Tam zajmował różne stanowiska. Początkowo był starszym asystentem, a później pewne uwarunkowania sprawiły, że został pracownikiem inżynieryjno-technicznym, a potem naukowo-technicznym, zajmując się projektowaniem, uruchamianiem i obsługą stanowisk badawczych w Laboratoriach Katedry. Pracując na stanowisku technicznym, prowadził również zajęcia dydaktyczne ze studentami na kierunku mechanika i budowa maszyn z przedmiotów rysunek techniczny, teoria mechanizmów i maszyn oraz podstawy konstrukcji maszyn. Prowadząc te zajęcia miał możliwość przekazania swojej wiedzy praktycznej, zdobytej wcześniej w przemyśle, bowiem zanim Pan Jerzy trafił na Politechnikę Opolską, przepracował kilka lat (1973-1977) w Kombinacie Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej PZL HYDRAL we Wrocławiu, a potem w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Hydrauliki Siłowej w Łodzi przy Kombinacie Hydrauliki Siłowej, gdzie zajmował się projektowaniem i badaniem elementów hydrauliki siłowej. Współpracę z przemysłem Pan Jerzy kontynuował później na uczelni przy wykonywaniu prac zleconych, uczestniczył również w wielu projektach badawczych. Pan J. Sołtysek wielokrotnie prowadził także praktyki dla studentów naszego Wydziału jak również opiekował się w Katedrze stażystami.

Oprócz pracy w Katedrze czynnie udzielał się w sprawach organizacyjnych na uczelni, od 1989 r. był członkiem związku NSZZ "Solidarność", a od 1997 zastępcą przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej.

Pan Jerzy zawsze zdobywał sympatię współpracowników, czego namacalnym dowodem był wybór na członka Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w kadencji na lata 2008-2012. Jego zaangażowanie i wieloletnia praca na Politechnice Opolskiej była także uhonorowana Medalem za Długoletnią Służbę III-go stopnia. Pan Jerzy Sołtysek zawsze cieszył się i cieszy szacunkiem i uznaniem pracowników, zawsze też chętnie służył pomocą i dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jak powiada Pan Jerzy i wojak Szwejk: „Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było”. My życzymy Panu Jurkowi, żeby było dobrze, a nawet jeszcze lepiej! 

Dziękujemy i pozdrawiamy gorąco !
Władzie Dziekańskie oraz pracownicy Wydziału Mechanicznego.