Konferencja KONMOT

Nauczyciele akademiccy z Katedry Pojazdów Wydziału Mechanicznego, w dniach 13-14 września br., byli uczestnikami Międzynarodowej Konferencji Motoryzacyjnej KONMOT 2018 w Krakowie, organizowanej przez Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej.

Wśród wygłoszonych referatów w ramach sesji plenarnych, wyniki swoich badań przedstawili również Pracownicy Katedry Pojazdów Wydziału Mechanicznego.

Dr hab. inż. Jarosław Mamala przedstawił artykuł nt.: „The inmact of exhaust gas recirculation system on the operating parameters of Diesel engine in agricultural tractors”.
Dr inż. Andrzej Bieniek zaprezentował artykuł pt.: „Control, operating conditions and hydrokinetic converter slip in the vehicle’s transmission system”.
Dr inż. Krzysztof Prażnowski przedstawił artykuł nt.: „Wireless telemetry system of an off-road vehicle”.
Dr inż. Ireneusz Hetmańczyk przedstawił artykuł pt.: „Effect of plus sizing on driving comfort and safety of users”.

Cykliczna konferencja motoryzacyjna KONMOT od 1976 r. jest miejscem spotkania wybitnych naukowców oraz inżynierów z kraju i zagranicy, poruszających współczesne problemy motoryzacji, z możliwością publikowania osiągnięć w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

czytaj więcej

Clever Kameleon na European Rover Challenge

W dniach 13-17 września 2018r. zespół Kameleon Team reprezentujący Politechnikę Opolską wziął udział w międzynarodowych zawodach prototypów łazików marsjańskich European Rover Challenge w Starachowicach.

czytaj więcej

Konferencja „Bezpieczeństwo Techniczne – zmiany dla rozwoju”

19 września 2018r. na terenie Politechniki Opolskiej w auli „ Łącznika” odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo Techniczne – zmiany dla rozwoju”. Współorganizatorami byli Politechnika Opolska – Wydział Mechaniczny oraz Urząd Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu Biuro w Opolu.

Wszechstronna tematyka konferencji przełożyła się na bardzo duże zainteresowanie ze strony firm współpracujących z UDT oraz Politechniką Opolską. Na spotkanie przybyło ponad 100 przedstawicieli firm głównie z województwa opolskiego i dolnośląskiego. Wydarzenie otworzyli Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Janusz Pospolita oraz Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Pan Andrzej Ziółkowski.

Czytaj więcej...

Aleksander Karolczuk z tytułem profesora nauk technicznych

KarolczukPostanowieniem z dnia 30 lipca 2018 r. Prezydent Andrzej Duda nadał Aleksandrowi Karolczukowi tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Aleksander Karolczuk ukończył studia w 1999 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej uzyskując stopień magistra inżyniera na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W ramach programu TEMPUS w roku 1999 studiował za granicą na Division of Mechanical Engineering University of Nottingham (Wielka Brytania), gdzie pod kierunkiem dr R. Brooksa prowadził obliczenia metodą elementów skończonych stanu naprężenia we wzmacnianych włóknami termoplastycznych materiałach kompozytowych. W latach 2002–2008 spędził 10 tygodni w E.N.S.A.M. CER de Bordeaux Laboratoire Matériaux Endommagement Fiabilité et Ingénierie des Procédés oraz w Laboratoire de Mécanique et de Physique des Matériaux, ENSMA, Futuroscope (Francja). Stopień doktora nadała mu w 2003 r. Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Płaszczyzny krytyczne w modelach zmęczenia materiałów przy wieloosiowych obciążeniach losowych” w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Mechanika - w roku 2010 Rada Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Nielokalne metody obliczeń zmęczeniowych”.

Czytaj więcej...