Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.11.2017 r. (środa) o godz. 11:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Leszka GOMÓŁKI
pt. „Ocena oleju silnikowego w eksploatacji”

Promotor:

  • dr hab. inż. Andrzej AUGUSTYNOWICZ, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Piotr WRZECIONIARZ, prof. PWr Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Wilhelm Jan TIC, prof. PO Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Spotkanie z konsulem USA

Konsul

Tydzień Skarbowo-Celny na Politechnice Opolskiej

W ramach “Tygodnia Skarbowo-Celnego na Politechnice Opolskiej” na Wydziale Mechanicznym odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu. Zapraszamy studentów (szczególnie kierunku Mechatronika) i zainteresowanych pracowników do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w sali auli Łącznik.

Uczestnictwo studentów oraz wykładowców w spotkaniu jest usprawiedliwione.
Nie wymaga się odrabiania zajęć.

UC

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.11.2017 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Roberta OWSIŃSKIEGO
pt. „Badania zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych metodą wymuszenia dynamicznego”

Promotor:

  • dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Bogdan POSIADAŁA Politechnika Częstochowska
  • dr hab. inż. Lucjan WITEK, prof. PRz Politechnika Rzeszowska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Bezpłatny Pre-test do Egzaminu Cambridge

cambridge