Wizyta delegacji z Kolegium Technicznego w Czerniowcach

Czerniowce 2018 01 24 2 640x360

W dniach 23 - 25 stycznia Politechnikę Opolską odwiedziła kolejna delegacja z Ukrainy, tym razem z Kolegium Technicznego w Czerniowcach. Pierwszego dnia swojej wizyty goście zostali powitani przez Dział Współpracy Międzynarodowej. W skład delegacji weszło 2 pracowników szkoły, w tym wicedyrektor – Svitlana Matseiko oraz 5 uczniów.

Podczas spotkania, pracownicy DzWM przedstawili najważniejsze fakty dotyczące naszej uczelni oraz miasta Opola.

czytaj więcej na stronie Wiadomości Uczelnianych

Pracownicy Wydziału Mechanicznego nominowani do tytułu ,,Człowiek Roku 2017”

W organizowanym przez Nową Trybunę Opolska, dorocznym plebiscycie na najbardziej zasłużoną dla regionu postać – znalazło się aż siedem osób związanych z naszą uczelnią.

Z naszego Wydziału są to:

W kategorii Działalność społeczna i charytatywna:

 • Prodziekan ds. współpracy i rozwoju dr hab. inż. Anna Król, prof. PO nominowana za pomysł, organizację i przeprowadzenie X edycji Dziecięcej Politechniki Opolskiej SMS pod nr 72355 o treści CRD 4

W kategorii Biznes:

 • Pracownik Katedry Pojazdów dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PO, prezes PNT Opole, nominowany za rozwijanie opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego SMS pod nr 72355 o treści CRB 4

Prosimy o Państwa głosy !!!

glos1 AK  glos1 JM

Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego

Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego.

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji została przekształcona w dwie katedry o nazwach: Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji oraz Katedra Inżynierii Materiałowej.

Katedra Inżynierii Materiałowej nie jest nową jednostką, a odtworzoną Katedrą Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych, która na Wydziale funkcjonowała do roku 2013 prowadząc badania dotyczące:

 • wytwarzania, struktury i właściwości metali,
 • diagnostyki stanu wyrobów metalowych,
 • oceny możliwości sterowania strukturą wytwarzanych stopów,
 • metod pomiaru stanu struktur,
 • metod regeneracji wyrobów metalowych,
 • badań kinetyki krzepnięcia i krystalizacji stopów odlewniczych oraz ich utleniania,
 • badań półwyrobów otrzymanych metodą platerowania wybuchowego,
 • badań i aplikacji stopów tytanu,
 • badań procesów konsolidacji spieków odkształcanych plastycznie na zimno.

Obecnie głównym celem badawczym pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej są w ogólnym ujęciu badania dotyczące kształtowania oraz diagnostyki struktury i właściwości współczesnych materiałów konstrukcyjnych.

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.02.2018 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Artura DZIURY
pt. „Trwałość zmęczeniowa elementów konstrukcyjnych przy skróconych testach wibracyjnych”,

Promotor:

 • dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Marek KOZIEŃ, prof. PK Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz SMOLNICKI Politechnika Wrocławska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. 

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita