VIII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki

W dniach 06-09.12.2016 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu przy ulicy Torowej 8, odbył się VIII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki. Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej zaznaczył swoją obecność dzięki ciekawemu wykładowi pana Profesora Romana Ulbricha z Katedry Inżynierii Środowiska. Wykład o tytule "Poszanowanie energii i odnawialne źródła energii" spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży z całego województwa. Już w pierwszym dniu wydarzenia udział wzięło około 180 osób, w tym uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

 

Mariusz R. Rząsa ekspertem Sekcji Mechatroniki, Komitetu Budowy Maszyn PAN

PANRzasaMiło nam poinformować, że dr hab. inż. Mariusz R. Rząsa, prof. PO., pracownik naukowy Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej, został powołany do grona ekspertów Sekcji Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Pan Mariusz Rząsa ukończył studia o specjalności Automatyka i Metrologia Elektryczna i od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą komputerową techniką pomiarową i sterowaniem procesami przemysłowymi. Stopnie naukowe uzyskał z Budowy i Eksploatacji Maszyn oraz Mechaniki.

Zdobyte doświadczenie dr hab. inż. Mariusza Rząsy w ramach pracy w sekcji mechatroniki, niewątpliwie będą miały wpływ na promowanie mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. Jest to cenne zwłaszcza, że na naszym Wydziale kształcimy studentów na Kierunku Mechatronika. Jest to jeden z nowszych kierunków kształcenia, a obecnie obserwujemy jego prężny rozwój, stąd wszelkie nowe doświadczenia w tym zakresie są bardzo cenne.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Inżynieria Środowiska - Młodym Okiem"

Mlodym okiem

Szkolenie z mikroskopii skaningowej

W dniach 1 -3 grudnia br. pracownicy i studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej mieli możliwość udziału w szkoleniu z zakresu wysokorozdzielczych technik obrazowania struktury. Inicjatorem kursu był, współpracujący od wielu lat z Wydziałem, mgr inż. Zygmunt Szulc, współwłaściciel ZTW EXPLOMET w Opolu.

Czytaj więcej...

,,Motor uczelni” w akcji

W dniach 6-10 czerwca tego roku odbyła się w Novym Smokovecu (Słowacja) międzynarodowa konferencja naukowa International Conference on Manufacturing Engineering and Materials ICMEM2016. Organizatorami konferencji byli: Faculty of Manufacturing Technologies TUKE z Presova, Institute of Geonics Czeskiej Akademii Nauk, towarzystwo naukowe TEAM International Society i nikt inny jak oczywiście Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej pod patronatem prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagody.

Czytaj więcej...