Akcja stypendialna 2017

stypendium2017

więcej informacji na stronie Akademickiego Biura Karier

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14.12.2016 r. (środa) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Sebastiana FASZYNKI
pt. „ Wpływ asymetrii cyklu oraz koncentratora naprężenia na rozwój pęknięć zmęczeniowych przy zginaniu ze skręcaniem”
,

Promotor:

  • dr hab. inż. Dariusz ROZUMEK, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Mieczysław SZATA Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Krzysztof WERNER, prof. PCz Politechnika Częstochowska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

 Recenzje - prof. Krzysztof Werner | prof. Mieczysław Szata

Streszczenie - j.polski | english

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Program akceleracyjny MIT Enterprise

Firma MIT Enterprise Forum Poland zaprasza do udziału w programie akceleracyjnym dla start-upów. Więcej szczegółów znajdziecie w folderze informacyjnym oraz na stronie http://mitefpoland.org/

IFA będzie współpracować z Wydziałem Mechanicznym

Kilka miesięcy temu w lokalnej prasie pojawiła się informacja o nowym inwestorze, który zagościł w naszym regionie. IFA Powertrain Polska, bo o nim mowa, należy do znanej niemieckiej firmy IFA Rotorion z branży automotive.

21 lipca w miejscowości Ujazd wmurowano kamień węgielny pod fabrykę, w której budowę IFA ma zainwestować 100 milionów euro. Natomiast 18 listopada Dyrektor operacyjny IFA Rotorion – Holding GmbH Eckart Reihlen oraz Prorektor ds. badań i rozwoju prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda podpisali umowę o wzajemnej współpracy.

Czytaj więcej...

Pierwsza SONATA

W dniu 14.11 na stronie Narodowego Centrum Nauki pojawiła się informacja o wynikach ostatnich konkursów, do których nabór zakończył się 15 czerwca tego roku. Na liście rankingowej 20 projektów nadesłanych z całego kraju, którym przyznano finansowanie w ramach panelu ST8 konkursu SONATA, znalazł się projekt Pani dr inż. Marty Kurek. Pani Marta Kurek ze swoim projektem pt. „Trwałość zmęczeniowa materiałów konstrukcyjnych przy różnych kątach orientacji płaszczyzny krytycznej” jest w tym rozdaniu jedynym naukowcem z Politechniki Opolskiej. Natomiast projekt, który otrzymał finansowanie, jest pierwszym grantem na naszej uczelni przyznanym w konkursie SONAT.

Czytaj więcej...