Odznaczenia podczas spotkania świątecznego

Podczas spotkania świątecznego pracowników uczelni, tradycją stało się wręczanie odznaczeń państwowych. Spotkanie świąteczne odbyło się 20 grudnia 2017 roku, na którym wręczono odznaczenia, również pracownikom Wydziału Mechanicznego.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz, prof. PO.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

medalem złotym:

  • Elżbieta Augustowska

medalem brązowym:

  • dr hab. inż. Krzysztof Kluger, prof. PO
  • dr inż. Grzegorz Robak
  • dr inż. Stanisław Anweiler
  • dr inż. Maciej Masiukiewicz

Rektor prof. Marek Tukiendorf wręczył również nagrody jubileuszowe za 45 lat pracy. Odebrał ją: prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym, życzymy dalszych sukcesów w ich pracy zawodowej oraz szczęścia w życiu osobistym.

Wizyta na Wydziale Mechanicznym dra Kapila Gupta z Uniwersytetu w Johannesburgu

j1W dniach od 11 do 14 grudnia 2017r. gościliśmy na Naszej Uczelni Pana dra Kapila Gupta z Uniwersytetu w Johannesburgu. Gość z RPA odwiedził 

Politechnikę Opolską na zaproszenie dra hab. inż. Mariana Bartoszuka z Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

j2

Celem wizyty było nawiązanie współpracy miedzy Uczelniami. W trakcie pobytu dr Gupta odbył szereg spotkań z władzami Wydziału, z przedstawicielami Działu Współpracy Międzynarodowej, pracownikami oraz studentami Uczelni. Na zorganizowanym przez Katedrę Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji seminarium przedstawił swój dorobek naukowy  oraz materiały promocyjne Uniwersytetu w Johannesburgu.

Profesor Łagoda z nagrodą za mentorstwo

lagoda2Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, uhonorował prof. dra hab. inż. Tadeusza Łagodę, doceniając jego osiągnięcia w opiece dydaktycznej i naukowej, prestiżową nagrodą. Przeczytaj pełną treść artykułu na stronach Wiadomości Uczelnianych