Leszek Wróblewski

wroblewskiZ dniem 30 listopada br. po 48 latach pracy na zasłużoną emeryturę udaje się Pan inż. LESZEK WRÓBLEWSKI.

Pan Leszek pracę na Uczelni rozpoczął w 1972 roku w ówczesnym Zakładzie Technologii Maszyn poprzedniku Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Pracował początkowo na stanowisku specjalisty mechanika by po latach zostać kierownikiem laboratorium obróbki skrawaniem.

Pracując na stanowisku technicznym, aktywnie uczestniczył w zajęciach dydaktycznych i pracach badawczych katedry. W trakcie zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn przekazywał swoją ogromną wiedzę praktyczną, starając się przybliżyć przyszłym inżynierom podstawy obróbki skrawaniem. Wykorzystywał też swoje umiejętności dydaktyczne, które zdobył pracując jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Mechanicznych (1969-1975). Zajmował się budową oraz obsługą stanowisk badawczych Katedry i uczestniczył w pracach na nich realizowanych.
Z umiejętności i wiedzy praktycznej Pana Leszka korzystali nie tylko pracownicy Katedry i Wydziału Mechanicznego ale również pracownicy innych jednostek naszej Uczelni. Zawsze chętnie angażował się w prace wymagające jego udziału jako wykonawcy elementów stanowisk badawczych.

Oprócz pracy w Katedrze brał czynny udział w działaniach organizacyjnych. Przez wiele lat był członkiem a następnie przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej. Udzielał się również jako związkowiec w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Pan Leszek Wróblewski cieszył się zawsze sympatią i uznaniem współpracowników, czego efektem był wybór na członka Rady Wydziału w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w kadencji na lata 2002-2005.

Panie INŻYNIERZE pozostaniemy ze świadomością, że najlepiej opisują Pana słowa „Jeśli Ty nie potrafisz tego naprawić to nikt nie potrafi” i że będzie nam Pana złotych rąk brakowało.

Dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego!
Władzie Dziekańskie oraz pracownicy Wydziału Mechanicznego.

Konferencja EkoMotoForum

W dniu 23 listopada 2017 w budynku „Łącznik” Politechniki Opolskiej (ul. Mikołajczyka 16) w godzinach 10.00-16.00 odbywać się będzie konferencja EkoMotoForum pt. „Paliwa alternatywne i ich wpływ na środowisko”.

W czasie trwania konferencji poruszane będą tematy paliw alternatywnych, biopaliw czy koncepcji zastosowania wodoru jako paliwa do silników spalinowych. Konferencja kierowana jest do studentów oraz pracowników Politechniki Opolskiej.

Uczestnictwo studentów oraz wykładowców w spotkaniu jest usprawiedliwione na podstawie listy obecności.

Konkurs Student-Wynalazca

wynalazca kielce

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.11.2017 r. (środa) o godz. 11:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Leszka GOMÓŁKI
pt. „Ocena oleju silnikowego w eksploatacji”

Promotor:

  • dr hab. inż. Andrzej AUGUSTYNOWICZ, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Piotr WRZECIONIARZ, prof. PWr Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Wilhelm Jan TIC, prof. PO Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Spotkanie z konsulem USA

Konsul