Konferencja EkoMotoForum

W dniu 23 listopada 2017 w budynku „Łącznik” Politechniki Opolskiej (ul. Mikołajczyka 16) w godzinach 10.00-16.00 odbywać się będzie konferencja EkoMotoForum pt. „Paliwa alternatywne i ich wpływ na środowisko”.

W czasie trwania konferencji poruszane będą tematy paliw alternatywnych, biopaliw czy koncepcji zastosowania wodoru jako paliwa do silników spalinowych. Konferencja kierowana jest do studentów oraz pracowników Politechniki Opolskiej.

Uczestnictwo studentów oraz wykładowców w spotkaniu jest usprawiedliwione na podstawie listy obecności.

Konkurs Student-Wynalazca

wynalazca kielce

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.11.2017 r. (środa) o godz. 11:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Leszka GOMÓŁKI
pt. „Ocena oleju silnikowego w eksploatacji”

Promotor:

  • dr hab. inż. Andrzej AUGUSTYNOWICZ, prof. PO Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Piotr WRZECIONIARZ, prof. PWr Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Wilhelm Jan TIC, prof. PO Politechnika Opolska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Spotkanie z konsulem USA

Konsul

Tydzień Skarbowo-Celny na Politechnice Opolskiej

W ramach “Tygodnia Skarbowo-Celnego na Politechnice Opolskiej” na Wydziale Mechanicznym odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu. Zapraszamy studentów (szczególnie kierunku Mechatronika) i zainteresowanych pracowników do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w sali auli Łącznik.

Uczestnictwo studentów oraz wykładowców w spotkaniu jest usprawiedliwione.
Nie wymaga się odrabiania zajęć.

UC