XXI Konferencja Spawanie, Energetyka, konstrukcje, przemysł maszynowy

 W dniach 24-26 kwietnia 2018 roku po raz XXI odbyła się w Jarnołtówku Konferencja Spawanie. Energetyka, konstrukcje, przemysł maszynowy, której współorganizatorami byli Polskie Towarzystwo Spawalnicze Oddział w Opolu oraz Politechnika Opolska. W skład komitetu organizacyjnego weszło 2 pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej Politechniki Opolskiej, tj. dr inż. Anna Pocica oraz dr Mariusz Prażmowski. W konferencji uczestniczyły 44 osoby z instytucji naukowo-badawczych oraz przedstawiciele przemysłu z calej Polski. Pośród uczestników silną grupę stanowili pracownicy (A. Pocica, M. Prażmowski, M. Kowalski), doktoranci (J. Lewandowski, G. Kwiatkowski), studenci (M. Obara, T. Groński) i absolwenci (M. Szmul, G. Fiuk) naszej uczelni, którzy wygłosili 10 referatów. Przez 3 dni obrad odbyło się 6 sesji plenarnych, podczas, których przedstawiono 18 referatów związanych z szeroko pojętą problematyką spajania. Wszystkie prezentowane artykuły zostały wydane w 4 numerze Przeglądu Spawalnictwa. W trakcie konferencji można było również zapoznać się z najnowszą ofertą handlową funkcjonujących na polskim rynku firm z branży spawalniczej, takich jak Fronius, Voestalpine, ESAB, Dinse, Metalweld, SPAW-Ekspert, którzy wsparli organizację konferencji. Poza częścią naukową uczestnicy konferencji mogli poznać piękno naszego regionu zwiedzając Nysę wspólnie z przewodnikiem. W dniu zakończenia konferencji wszyscy uczestnicy wyjechali w swoje strony z nadzieją, że zgodnie z tradycją, za dwa lata spotkają się w tym samym miejscu na kolejnej już XXII konferencji.

XXIkonf

Mariusz Prażmowski, Polskie Towarzystwo Spawalnicze o. Opole; Anna Pocica, PTS; Tomasz Derwich, PTS o. Opole, ESAB Opole; Zygmunt Bienias,  PTS o. Opole

Dr Mariusz Prażmowski, 
Katedra Inżynierii Materiałowej

Cytowania pracowników WM w 2017 roku

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej udostępniła w oparciu o bazę Web of Science Core Collection listę cytowań pracowników Wydziału Mechanicznego w 2017 roku. Zapraszamy do zapoznania się z listą.

dokument ico

Sukcesy naszego pracownika

krolczyk1Dr hab. Grzegorz Królczyk prof. PO z Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji otrzymał prestiżowy grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS. Tematyka badań dotyczy modelowania dynamicznych i wytrzymałościowych zagadnień w procesie precyzyjnego frezowania. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020, a jego budżet to 751 800,00 zł. OPUS to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Skuteczność dofinansowania na badania naukowe w ramach tego konkursu wynosi około 15-25%. Jest więc to konkurs o dużej konkurencyjności, w którym osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, stanowią znaczący udział w ocenie końcowej projektu. Tym razem w konkursie nadesłano 689 zgłoszeń, w tym 179 na panel ST8 dotyczący inżynierii procesów i produkcji, w której ww. projekt był klasyfikowany, a spośród których wyłoniono 46 zwycięskie projekty. Budżet konkursu wyniósł 42,6 mln zł.krolczyk2

Ponadto prof. Królczyk został zaproszony do komitetu redakcyjnego czasopisma Measurement publikowanego przez wydawnictwo Elsevier (https://www.journals.elsevier.com/measurement - IP=2,359). Jest to jedno z najbardziej prestiżowych czasopism metrologicznych na świecie. Współwydawcą czasopisma Measurement jest także organizacja IMEKO, która jest pozarządową federacją zrzeszającą 42 organizacje zajmujące się zaawansowanymi technologiami pomiarowymi. Konfederacja IMECO została założona w 1958 r. i ma status doradczy w UNESCO i UNIDO oraz jest jedną z pięciu federacji w FIACC (Five International Associations Co-ordinating Committee).

Prof. Królczyk w czasopiśmie Measurement obejmie stanowisko Associate Editor. Do zadań prof. Królczyka będzie należało kształtowanie naukowego profilu czasopisma, między innymi poprzez przydzielanie recenzentów do nadesłanych artykułów, ich rekomendowanie do publikacji, współdziałanie w tworzeniu numerów specjalnych oraz dostarczanie informacji na temat różnych strategicznych inicjatyw dotyczących metrologii. Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia oraz cieszymy się, iż ciężka praca prof. Grzegorza Królczyka została zauważona i doceniona.