Tuning sań Św. Mikołaja

Na prośbę Św. Mikołaja, studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej zbadali parametry aerodynamiczne jego środka transportu, wykorzystując zaawansowany laserowy system PIV. Wykonali te badania jeszcze przed imieninami Św. Mikołaja i dlatego w tym roku nie było żadnych problemów z dostarczeniem prezentów na czas.

mikolaj

Okazuje się że wielowiekowa tradycja uczyniła sanie perfekcyjnym środkiem transportu. Idealny kompromis pomiędzy walorami użytkowymi i aerodynamicznymi.

Autorzy:
Stanisław Anweiler, Grzegorz Ligus

Program Mobilny Profesor

Dzieje się ostatnio w ramach programu Mobilny Profesor.

Na Wydziale Mechanicznym odbyła się seria spotkań z uczniami szkół średnich.

24 października 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzelinie wzięli udział w cyklu wykładów w ramach programu Mobilny Profesor. Zaprezentowano następujące wykłady:

  • „Wybrane zagadnienia z historii motoryzacji” – dr inż. Wacław Hepner
  • „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym, konieczność czy zachcianka” – dr inż. Sławomir Pochwała
  • „Symulacje numeryczne zagadnień przepływowych w programie ANSYS” – dr inż. Mirosław Kabaciński.

Uczniowie z uwagą wysłuchali wykładów, które nie odbywały się wyłącznie w sali wykładowej, ale również i w hali samochodowej oraz w laboratorium komputerowym, gdzie była możliwość sprawdzenia możliwości programu do obliczeń przepływowych ANSYS Fluent.

Czytaj więcej...

Wiek emerytalny po to jest nam dany, by realizować niespełnione plany.

soltysekZ dniem 30 listopada br. po 40 latach pracy na Politechnice Opolskiej (wcześniej WSI) na zasłużoną emeryturę udaje się Pan mgr inż. JERZY SOŁTYSEK.

Pan Jerzy swą pracę w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego rozpoczął w 1977 r. Tam zajmował różne stanowiska. Początkowo był starszym asystentem, a później pewne uwarunkowania sprawiły, że został pracownikiem inżynieryjno-technicznym, a potem naukowo-technicznym, zajmując się projektowaniem, uruchamianiem i obsługą stanowisk badawczych w Laboratoriach Katedry. Pracując na stanowisku technicznym, prowadził również zajęcia dydaktyczne ze studentami na kierunku mechanika i budowa maszyn z przedmiotów rysunek techniczny, teoria mechanizmów i maszyn oraz podstawy konstrukcji maszyn. Prowadząc te zajęcia miał możliwość przekazania swojej wiedzy praktycznej, zdobytej wcześniej w przemyśle, bowiem zanim Pan Jerzy trafił na Politechnikę Opolską, przepracował kilka lat (1973-1977) w Kombinacie Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej PZL HYDRAL we Wrocławiu, a potem w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Hydrauliki Siłowej w Łodzi przy Kombinacie Hydrauliki Siłowej, gdzie zajmował się projektowaniem i badaniem elementów hydrauliki siłowej. Współpracę z przemysłem Pan Jerzy kontynuował później na uczelni przy wykonywaniu prac zleconych, uczestniczył również w wielu projektach badawczych. Pan J. Sołtysek wielokrotnie prowadził także praktyki dla studentów naszego Wydziału jak również opiekował się w Katedrze stażystami.

Oprócz pracy w Katedrze czynnie udzielał się w sprawach organizacyjnych na uczelni, od 1989 r. był członkiem związku NSZZ "Solidarność", a od 1997 zastępcą przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej.

Pan Jerzy zawsze zdobywał sympatię współpracowników, czego namacalnym dowodem był wybór na członka Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w kadencji na lata 2008-2012. Jego zaangażowanie i wieloletnia praca na Politechnice Opolskiej była także uhonorowana Medalem za Długoletnią Służbę III-go stopnia. Pan Jerzy Sołtysek zawsze cieszył się i cieszy szacunkiem i uznaniem pracowników, zawsze też chętnie służył pomocą i dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jak powiada Pan Jerzy i wojak Szwejk: „Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było”. My życzymy Panu Jurkowi, żeby było dobrze, a nawet jeszcze lepiej! 

Dziękujemy i pozdrawiamy gorąco !
Władzie Dziekańskie oraz pracownicy Wydziału Mechanicznego.

 

Leszek Wróblewski

wroblewskiZ dniem 30 listopada br. po 48 latach pracy na zasłużoną emeryturę udaje się Pan inż. LESZEK WRÓBLEWSKI.

Pan Leszek pracę na Uczelni rozpoczął w 1972 roku w ówczesnym Zakładzie Technologii Maszyn poprzedniku Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Pracował początkowo na stanowisku specjalisty mechanika by po latach zostać kierownikiem laboratorium obróbki skrawaniem.

Pracując na stanowisku technicznym, aktywnie uczestniczył w zajęciach dydaktycznych i pracach badawczych katedry. W trakcie zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn przekazywał swoją ogromną wiedzę praktyczną, starając się przybliżyć przyszłym inżynierom podstawy obróbki skrawaniem. Wykorzystywał też swoje umiejętności dydaktyczne, które zdobył pracując jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Mechanicznych (1969-1975). Zajmował się budową oraz obsługą stanowisk badawczych Katedry i uczestniczył w pracach na nich realizowanych.
Z umiejętności i wiedzy praktycznej Pana Leszka korzystali nie tylko pracownicy Katedry i Wydziału Mechanicznego ale również pracownicy innych jednostek naszej Uczelni. Zawsze chętnie angażował się w prace wymagające jego udziału jako wykonawcy elementów stanowisk badawczych.

Oprócz pracy w Katedrze brał czynny udział w działaniach organizacyjnych. Przez wiele lat był członkiem a następnie przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej. Udzielał się również jako związkowiec w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Pan Leszek Wróblewski cieszył się zawsze sympatią i uznaniem współpracowników, czego efektem był wybór na członka Rady Wydziału w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w kadencji na lata 2002-2005.

Panie INŻYNIERZE pozostaniemy ze świadomością, że najlepiej opisują Pana słowa „Jeśli Ty nie potrafisz tego naprawić to nikt nie potrafi” i że będzie nam Pana złotych rąk brakowało.

Dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego!
Władzie Dziekańskie oraz pracownicy Wydziału Mechanicznego.

Konferencja EkoMotoForum

W dniu 23 listopada 2017 w budynku „Łącznik” Politechniki Opolskiej (ul. Mikołajczyka 16) w godzinach 10.00-16.00 odbywać się będzie konferencja EkoMotoForum pt. „Paliwa alternatywne i ich wpływ na środowisko”.

W czasie trwania konferencji poruszane będą tematy paliw alternatywnych, biopaliw czy koncepcji zastosowania wodoru jako paliwa do silników spalinowych. Konferencja kierowana jest do studentów oraz pracowników Politechniki Opolskiej.

Uczestnictwo studentów oraz wykładowców w spotkaniu jest usprawiedliwione na podstawie listy obecności.