Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.04.2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Nikodema WRÓBLA
pt. „Metrologiczne i eksploatacyjne charakterystyki połączeń nierozłącznych stosowanych w samochodowych układach klimatyzacyjnych”

Promotor:

  • dr hab. inż. Grzegorz KRÓLCZYK - Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik – Politechnika Rzeszowska
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko – Politechnika Poznańska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Grzegorz Robak - doktorem habilitowanym

W dniu 27 lutego 2019 na podstawie pozytywnej opinii Komisji Habilitacyjnej Rada Wydziału Mechanicznego przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn dr inż. Grzegorzowi Robakowi. Osiągnięciem naukowych dr hab. inż. Grzegorz Robaka był monotematyczny cykl publikacji pt: Analiza zmienności wybranych parametrów w funkcji liczby cykli do zniszczenia oraz szacowanie trwałości elementów z Robakkarbem.

Dr hab. inż. Grzegorz Robak ukończył studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, gdzie następnie rozpoczął studia doktoranckie zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych w 2006 roku.

Jego zainteresowania naukowe od początku kariery naukowej związane były z szeroko rozumianą wytrzymałością zmęczeniową materiałów. Prowadzone badania obejmowały szacowanie trwałości zmęczeniowej zarówno w zakresie do inicjacji pęknięć zmęczeniowych, jak również ich dalszej propagacji w elementach z karbami geometrycznymi. Dotychczasowy dorobek publikacyjny zebrany został w blisko 50 opracowaniach, w skład których wchodzą dwie monografie oraz sześć publikacji wyróżnionych w Journal Citation Reports.

Czytaj więcej...

Mariusz Prażmowski doktorem habilitowanym nauk technicznych

W dniu 30 stycznia 2019 roku, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr Mariuszowi Prażmowskiemu w oparciu o Prazmowski M KTMiAP 2016 11 0570ocenę dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego, w tym osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pt.: Udoskonalenie technologii zgrzewania wybuchowego w odniesieniu do własności mechanicznych i mikrostruktury złączy metal reaktywny-stal. Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski z Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa z Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Przewodniczącym komisji habilitacyjnej był prof. dr hab. inż. Józef Gawlik z Politechniki Krakowskiej, a sekretarzem dr hab. inż. Joanna Małecka. Komisję uzupełnili, jako członkowie prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie oraz dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. nadzw. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego na podstawie uchwały Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej został nadany p. Mariuszowi Prażmowskiemu 27 lutego br.

Czytaj więcej...

XI Ogólnopolski Konkurs Młodzi Innowacyjni 2019

Już po raz jedenasty Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP organizuje konkurs Młodzi Innowacyjni na najlepsze prace doktorskie oraz dyplomowe (magisterskie i inżynierskie) z obszaru automatyki, robotyki i pomiarów.

Plakat reklamowy, regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe znajdziecie poniżej Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 1 marca 2019 r. Przyjmujemy prace obronione po 1 stycznia 2017 r.

dokument ico