Pierwsza SONATA

W dniu 14.11 na stronie Narodowego Centrum Nauki pojawiła się informacja o wynikach ostatnich konkursów, do których nabór zakończył się 15 czerwca tego roku. Na liście rankingowej 20 projektów nadesłanych z całego kraju, którym przyznano finansowanie w ramach panelu ST8 konkursu SONATA, znalazł się projekt Pani dr inż. Marty Kurek. Pani Marta Kurek ze swoim projektem pt. „Trwałość zmęczeniowa materiałów konstrukcyjnych przy różnych kątach orientacji płaszczyzny krytycznej” jest w tym rozdaniu jedynym naukowcem z Politechniki Opolskiej. Natomiast projekt, który otrzymał finansowanie, jest pierwszym grantem na naszej uczelni przyznanym w konkursie SONAT.

Czytaj więcej...

Szkolenie firmy Junkers

W dniu 07.11.2016r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej odbyło się szkolenie prowadzone przez firmę Junkers Bosch z cyklu AKADEMIA INŻYNIERA.

Szkolenie miało na celu zapoznanie studentów z obliczeniami domowego systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Szkolenie zostało zorganizowane przez pana dr inż. Sławomira Pochwałę wraz ze Studenckim Kołem Naukowym „Kociołek”. Prowadzącym szkolenie był pan mgr inż. Marcin Makowski, konsultant techniczny firmy Junkers Bosch. Uczestniczący w spotkaniu studenci mieli możliwość zapoznania się z zasadami projektowania instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budynku jednorodzinnym.

Szkolenie obejmowało w swoim zakresie następujące zagadnienia:

  • dobór systemu rurociągów,
  • dobór anemostatów,
  • dobór kryz
  • dobór centrali wentylacyjnej,

Ponadto każdy z uczestników szkolenia otrzymał od firmy Junkers Bosch w pełni funkcjonalne, studenckie wersje programów z oferty firmy oraz certyfikat uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu wraz z pomocami projektowymi dla inżynierów.

 

Szkolenie ArCADia

W dniu 08.11.2016r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej odbyło się szkolenie prowadzone przez firmę INTERsoft z zakresu oprogramowania ArCADia INSTALACJE GRZEWCZE, zorganizowane przez Pana dr inż. Sławomira Pochwałę wraz ze Studenckim Kołem Naukowym „Kociołek”. Uczestniczący w spotkaniu studenci mieli możliwość zapoznania się z zasadami projektowania instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym. Szkolenie obejmowało w swoim zakresie następujące zagadnienia:

  • podstawowe narzędzia rysunkowe,
  • dobór grzejników
  • obliczenia zapotrzebowania na moc grzewczą poszczególnych pomieszczeń,
  • dobór kotła

Ponadto każdy z uczestników szkolenia otrzymał od firmy INTERsoft w pełni funkcjonalne, studenckie wersje programów z oferty firmy oraz certyfikat uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu.

DreamSpark dostępny dla Wydziału Mechanicznego

DreamSpark jest już ponownie dostępny dla studentów oraz pracowników Wydziału Mechanicznego. Wszystkie konta zostały zachowane, więcej informacji znajdziecie w zakładce DreamSpark.
Zapraszamy do korzystania !

dreamspark

Inżynieria Środowiska – prestiżowym, akredytowanym kierunkiem kształcenia

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych udzieliła akredytacji kierunkowi studiów „Inżynieria Środowiska”, który jest prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Kierunek otrzymał akredytację na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Uzyskanie akredytacji KAUT świadczy o znalezieniu się w elitarnej grupie jednostek, które kształcą na najwyższym poziomie. Ocena przyznawana przez KAUT jest bardziej szczegółowa od akredytacji PKA (kierunek „Inżynieria Środowiska” posiada pozytywną ocenę PKA od 2014 r.) i dopełnia ją o nowe aspekty, podkreślając specyfikę kształcenia w zakresie nauk technicznych.

Dla studentów oraz przyszłych pracodawców jest to informacja o wysokiej jakości kształcenia na danym kierunku.

akredKomisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych uzyskała uprawnienia do nadawania razem ze swoją akredytacją także europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label czyli akredytacji stworzonej przez europejskie organizacje inżynierskie. Znak EUR-ACE® Label (EUR-ACE® Label - EURopean ACcredited Engineer) ustanowiony został w 2006 roku i jest gwarancją rzetelnej weryfikacji wysokiej jakości programów studiów technicznych, znacznie przekraczającą minimalne wymagania ustanowione w prawie krajowym. Na stronie www.enaee.eu znajduje się baza danych wszystkich akredytowanych programów studiów technicznych, którym przyznano znak EUR-ACE®.