Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.07.2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Marty Bogdan-Chudy

pt. „Badania Charakterystuyk par tribologicznych: superstopy lotnicze – węglik spiekany i ceramika wiskerowa”

Promotor: 

  • dr hab. inż. Piotr Niesłony- Politechnika Opolska

Promotor pomocniczy: 

  • dr hab. inż. Joanna Małecka – Politechnika Opolska

Recenzenci: 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Obowiązkowe deklaracje dotyczące wyboru sekcji sportowych w ramach zajęć z wychowania fizycznego

Dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Zapisy są dwuetapowe. I etap, który odbywa się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą się odbywały zajęcia z wychowania fizycznego, ma na celu zebranie preferencji studentów dotyczących sekcji sportowych. W II etapie, który odbywa się w tygodniu poprzedzającym semestr, w którym będą odbywały się zajęcia, studenci dokonują wyborów już konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina). Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

I etap zapisów: 27-28 czerwca 2019 r., do wyboru: aerobik, badminton, fitness i ćwiczenia siłowe, gimnastyka korekcyjna, golf, jogging i lekkoatletyczne formy rekreacji, koszykówka, łyżwiarstwo/wrotkarstwo, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, tenis stołowy, samoobrona i elementy sportów walki.

Warunkiem uruchomienia sekcji sportowej jest zgłoszenie się co najmniej 20 studentów (z wyjątkiem sekcji sportowej pływanie, gdzie warunkiem uruchomienia sekcji jest zgłoszenie się co najmniej 15 studentów).

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie nie gwarantuje możliwości zapisu na preferowaną sekcję w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają zapisu na zajęcia w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Praktyki zawodowe w ABB Ostrava

abb ostrava

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwiec 2019 r.

Termin praktyk zawodowych: październik 2019 r.

Miejsce składania dokumentów: Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, p. D-211

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w praktykach zawodowych

Dokumenty jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego:

  • Formularz zgłoszeniowy - kwestonariusz uczestnika
  • Curriculum Vitae
  • List motywacyjny
  • Zaświadczenie potwierdzające dodatkową aktywność studenta (np. członkostwo w kołach naukowych, ważne osiągnięcia)
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

Więcej informacji:
mgr inż. Ewelina Łukasiewicz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., p. A-217

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.
 Oś priorytetowa 3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia“

Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671

3-miesięczny pobyt studyjny

3 mczny studyj

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w stażu

Dokumenty jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego:

Więcej informacji:

mgr inż. Ewelina Łukasiewicz

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pokój: A-217

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.
 Oś priorytetowa 3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia“

Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671

Spotkanie z przedstawicielami firmy IGUS

Szanowni Państwo,

firma IGUS organizuje spotkanie ze szkoleniami dla studentów Wydziału Mechanicznego, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. (środa) w sali B325 w budynku Wydziału Mechanicznego w godzinach 8:00 do 15:00.

Spotkania będą organizowane w grupach. Proszę umożliwić studentom skorzystanie z oferty firmy. W porozumieniu z Prodziekanem ds. dydaktyki, dr hab. inż. Krystianem Czernkiem, studenci biorący udział w szkoleniach są zwolnieni z obowiązku odrobienia zajęć.