Tydzień wynalazków

W dniu 9 listopada 2016 r. pracownicy Wydziału Mechanicznego – prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich oraz dr inż. Jacek Wydrych wzięli udział w wydarzeniu "Tydzień Wynalazków", który odbył się w Technikum Żeglugi w Kędzierzynie-Koźlu.

Przybliżyli oni zagadnienia związane z konstrukcjami wiatraków i tam wodnych. Wykład profesora Romana Ulbricha dotyczył odnawialnych źródeł energii oraz sposobów jej pozyskiwania. Ponadto Profesor Ulbrich wskazał możliwości oszczędzania energii np. poprzez odpowiednie izolowanie budynków co pozwala na budowę oszczędnych energetycznie domów mieszkalnych. Dr Wydrych wprowadził uczniów Technikum Żeglugi w zagadnienia związane z płynami, które są nie tylko nośnikami energii, ale otaczają nas i są konieczne do życia. W trakcie wykładu poruszył problemy mechaniki płynów i wskazał możliwości jej zastosowania w różnych dziedzinach życia

 

VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym: ''Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn'' organizowanym przez Koło Naukowe Podstaw Inżynierii Produkcji przy współpracy Koła Naukowego Procesów Polimerowych Politechniki Lubelskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 24 - 26 maja 2017 r. w ośrodku wypoczynkowym ''W Krainie Alicji Wellness & Spa'' (www.wkrainiealicji.pl) w Nałęczowie, przy ulicy Kolejowej 37.

VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe organizowane jest pod patronatem:

  • J.M. REKTORA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
  • DZIEKANA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
  • SEKCJI TECHNOLOGII KOMITETU BUDOWY MASZYN PAN
  • PREZESA SIMP o/LUBLIN

Artykuły będą publikowane w czasopismach naukowym znajdujących się na liście czasopism MNiSW lub w monografii.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym komunikacie oraz na stronie: http://www.msn-konferencja.pl

Prodziekan ds. dydaktyki

Nagrodzona praca magisterska absolwentki Inżynierii Środowiska

Dnia 14.12.2016 podczas Rady Wydziału Mechanicznego, dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita poinformował, że w wyniku szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską wykonaną z wykorzystaniem oprogramowania ArCADia, organizowanego przez firmę INTERSOFT z Łodzi, wybrano pracę naszej studentki.

IMG 0016     IMG 0018

Z pośród nadesłanych na konkurs prac, jury konkursowe zdecydowało, iż najlepszą pracą dyplomową magisterską jest praca absolwentki kierunku Inżynieria Środowiska, Pani mgr inż. Sonii Roboty z Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.

Czytaj więcej...

Kolokwium z przedmiotu Budowa i Eksploatacja Aparatury Przemysłowej

12 grudnia 2016 r. studenci ostatniego semestru studiów inżynierskich Mechniki i Budowy Maszyn mieli zaplanowane kolokwium z przedmiotu Budowa i Eksploatacja Aparatury Przemysłowej. Zważywszy, że było to ich ostatnie zaliczenie postanowili zmiękczyć serce prowadzącej specyficznymi strojami. Jednakże ani stroje, ani nawet osobiście wymyślony wiersz stworzony na cześć mgr inż. Izabeli Wardach nie spowodował uniknięcia sprawdzianu. Z tą różnicą, że kolokwium pisało kilku pracowników budowlanych, kilku mieszkańców Meksyku, chemik, myszka, Święty Mikołaj, a nawet Zeus. Wierzymy, ze kreatywność studentów nie zawiedzie również podczas egzaminów inżynierskich, które wkrótce na nich czekają, a kolokwium z Budowy i Eksploatacji Aparatury wszyscy zaliczą w pierwszym terminie.

Izabela Wardach

VIII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki

W dniach 06-09.12.2016 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu przy ulicy Torowej 8, odbył się VIII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki. Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej zaznaczył swoją obecność dzięki ciekawemu wykładowi pana Profesora Romana Ulbricha z Katedry Inżynierii Środowiska. Wykład o tytule "Poszanowanie energii i odnawialne źródła energii" spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży z całego województwa. Już w pierwszym dniu wydarzenia udział wzięło około 180 osób, w tym uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.