Praktyki zawodowe w ABB Ostrava

abb ostrava

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwiec 2019 r.

Termin praktyk zawodowych: październik 2019 r.

Miejsce składania dokumentów: Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, p. D-211

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w praktykach zawodowych

Dokumenty jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego:

  • Formularz zgłoszeniowy - kwestonariusz uczestnika
  • Curriculum Vitae
  • List motywacyjny
  • Zaświadczenie potwierdzające dodatkową aktywność studenta (np. członkostwo w kołach naukowych, ważne osiągnięcia)
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

Więcej informacji:
mgr inż. Ewelina Łukasiewicz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., p. A-217

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.
 Oś priorytetowa 3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia“

Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671

3-miesięczny pobyt studyjny

3 mczny studyj

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w stażu

Dokumenty jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego:

Więcej informacji:

mgr inż. Ewelina Łukasiewicz

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pokój: A-217

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.
 Oś priorytetowa 3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia“

Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671

Spotkanie z przedstawicielami firmy IGUS

Szanowni Państwo,

firma IGUS organizuje spotkanie ze szkoleniami dla studentów Wydziału Mechanicznego, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. (środa) w sali B325 w budynku Wydziału Mechanicznego w godzinach 8:00 do 15:00.

Spotkania będą organizowane w grupach. Proszę umożliwić studentom skorzystanie z oferty firmy. W porozumieniu z Prodziekanem ds. dydaktyki, dr hab. inż. Krystianem Czernkiem, studenci biorący udział w szkoleniach są zwolnieni z obowiązku odrobienia zajęć.

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14.06.2019 r. (piatek) o godz. 10:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Agnieszki Łagody pt. „Analiza wytrzymałościowa wybranych połączeń w protetyce stomatologicznej”

Promotor: 

  • dr hab. inż. Adam Niesłony - Politechnika Opolska

Recenzenci:

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych

Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2019/2020r.

Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów od tego semestru obowiązują nowe zasady zapisów na lektoraty z języków obcych.

§11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.

Zapisy są dwu etapowe. I etap, który odbywa się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z jakiego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru na lektorat w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

Czytaj więcej...