Rekrutacja na wyjazdy studyjne 1-miesięczne

top 1

  • Formularz zgłoszeniowy – kwestionariusz uczestnika (do pobrania ze strony)
  • Średnia ocen za ostatni semestr studiów potwierdzona przez Dziekanat
  • Curriculum Vitae
  • List motywacyjny
  • Zaświadczenie potwierdzające dodatkową aktywność studenta (np. członkostwo w kołach naukowych, ważne osiągnięcia)
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

 

Więcej informacji udziela:

Dr hab. inż. Iwona Kłosok-Bazan                                                                                                 Pokój: A-214

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                         

W ramach projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska“ Programu Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Oś priorytetowa 3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia“
Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671

Chłopska Szkoła Biznesu

„Pod koniec gry wszyscy przekrzykiwali się, oferując zniżki na towar, którego nikt już nie był w stanie kupić. Gra dla niektórych zakończyła się zwycięstwem, dla innych porażką. Jednak wszystkich nauczyła jednej, ważnej rzeczy: bez względu na to co robisz, myśl”.

W dniach 23-24.01.2020r. nasi studenci wzięli udział w rozgrywkach „Chłopskiej Szkoły Biznesu”. Jest to gra, której niewątpliwą zaletą jest to, że rozgrywa się ją w czasie rzeczywistym, co umożliwia bezpośrednie interakcje uczestników rozgrywki i wywołuje u nich duże zaangażowanie. Ale co najważniejsze – uczy logicznego myślenia i planowania

Rozgrywki były zorganizowane jako „Warsztaty przedsiębiorczości” realizowane w ramach projektu pn. „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki”. Całość spotkania prowadził p. Sebastian Wacięga – współautor gry.

Czytaj więcej...

Konferencja PRMR 2020

Czy konferencje mają jeszcze rację bytu? Gdyby ich efekty były mierzalne, a miarą byłaby trzycyfrowa liczba punktów, to wszyscy z pewnością odpowiedzieliby, że tak. Niestety to nierealne. Konferencje nigdy nie przynosiły zbyt wielu punktów, jeśli w ogóle, ich uczestnikom. Korzyści płynące z udziału w konferencjach mają zupełnie odmienny charakter. I mimo, że trudno je zmierzyć, nadają sens takim spotkaniom.

konferencja PRMR 2020

Pomimo tej oczywistej przeszkody w XXXIII Konferencji Naukowej „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, która odbyła się w dniach 12-16 stycznia 2020 r. w Szklarskiej Porębie wzięło udział prawie 100 uczestników, niemalże tyle samo, co w jej ubiegłorocznej edycji.

Czytaj więcej...

Stopień doktora habilitowanego dla Iwony Kłosok – Bazan i Tomasza Olszowskiego

Niezwykle miło nam poinformować, że pod koniec 2019r. dwóch pracowników Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej - Wydziału Mechanicznego, otrzymało stopień doktora habilitowanego.

20 września 2019r. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej nadała Pani dr inż. Iwonie Kłosok – Bazan tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk Inżynieryjno – Technicznych, w zakresie dyscypliny Inżynieria Środowiska Górnictwo i Energetyka. Oceny dorobku naukowego, w tym monografii pod tytułem: „Modelowanie efektywności wód geotermalnych” dokonała komisja w składzie: Przewodniczący prof. dr hab. Marian Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej; Recenzenci: dr hab. inż. Joanna Jeż Walkowiak z Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Marian Granops z Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. PŚ. z Politechniki Śląskiej; Sekretarz dr hab. inż. Joanna Kalka, prof. PŚ. z Politechniki Śląskiej; Członkowie: prof. dr hab. inż. Beata Cwalina z Politechniki Śląskiej oraz dr hab. inż. Dorota Papciak, prof. PRz. z Politechniki Rzeszowskiej.

Czytaj więcej...