Konferencja „Bezpieczeństwo Techniczne – zmiany dla rozwoju”

19 września 2018r. na terenie Politechniki Opolskiej w auli „ Łącznika” odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo Techniczne – zmiany dla rozwoju”. Współorganizatorami byli Politechnika Opolska – Wydział Mechaniczny oraz Urząd Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu Biuro w Opolu.

Wszechstronna tematyka konferencji przełożyła się na bardzo duże zainteresowanie ze strony firm współpracujących z UDT oraz Politechniką Opolską. Na spotkanie przybyło ponad 100 przedstawicieli firm głównie z województwa opolskiego i dolnośląskiego. Wydarzenie otworzyli Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Janusz Pospolita oraz Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Pan Andrzej Ziółkowski.

Czytaj więcej...

Aleksander Karolczuk z tytułem profesora nauk technicznych

KarolczukPostanowieniem z dnia 30 lipca 2018 r. Prezydent Andrzej Duda nadał Aleksandrowi Karolczukowi tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Aleksander Karolczuk ukończył studia w 1999 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej uzyskując stopień magistra inżyniera na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W ramach programu TEMPUS w roku 1999 studiował za granicą na Division of Mechanical Engineering University of Nottingham (Wielka Brytania), gdzie pod kierunkiem dr R. Brooksa prowadził obliczenia metodą elementów skończonych stanu naprężenia we wzmacnianych włóknami termoplastycznych materiałach kompozytowych. W latach 2002–2008 spędził 10 tygodni w E.N.S.A.M. CER de Bordeaux Laboratoire Matériaux Endommagement Fiabilité et Ingénierie des Procédés oraz w Laboratoire de Mécanique et de Physique des Matériaux, ENSMA, Futuroscope (Francja). Stopień doktora nadała mu w 2003 r. Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Płaszczyzny krytyczne w modelach zmęczenia materiałów przy wieloosiowych obciążeniach losowych” w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Mechanika - w roku 2010 Rada Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Nielokalne metody obliczeń zmęczeniowych”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na seminarium Urzędu Dozoru Technicznego i Wydziału Mechanicznego

Wydział Mechaniczny współorganizuje z Urzędem Dozoru Technicznego seminarium pod nazwą „Bezpieczeństwo Techniczne – zmiany dla rozwoju”.  Spotkanie odbędzie się 19 września 2018r w Auli Łącznika. Prelegentami będą między innymi prof. Janusz Pospolita oraz dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz. 

Czytaj więcej...

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04.07.2018 r. (środa) o godz. 12:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Sebastiana KAMIŃSKIEGO
pt. „Trwałość zmęczeniowa stalowych elementów poddawanych śrutowaniu strumieniowemu”

Promotor:

  • prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • dr hab. inż. Władysław ZIELECKI, prof. PRz Politechnika Rzeszowska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. 

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

XIV Międzynarodowa Konferencja Mechatronic Systems and Materials (MSM 2018).

W dniach 04-06.06.2018 roku w Zakopanem odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Mechatronic Systems and Materials (MSM 2018).Organizatorem tego wydarzenia naukowego była Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn przy współudziale Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz pod patronatem przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk prof. Janusza Kowala i pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa, który uroczyście otworzył konferencję, życząc owocnych obrad wszystkim uczestnikom.

Politechnikę Opolską w tym przedsięwzięciu wspierał również Park Naukowo-Technologiczny z prezesem dr hab. inż. Jarosławem Mamalą, prof. PO.

Czytaj więcej...