Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.09.2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Piotra Mroza
pt. „Wpływ algorytmu sterowania na charakterystyki pneumatyczno-hydraulicznej jednostki napędowej”

Promotor: 

  • dr hab. inż. Sebastian Brol- Politechnika Opolska

Recenzenci: 

  • dr hab. inż. Jędrzej Mączak – Politechnika Warszawska
  • dr hab. inż. Paweł Droździel – Politechnika Lubelska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5. Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

NSOU 2019 – ważna konferencja mechaników

Z inicjatywy Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (Wydział Mechaniczny) w Opolu odbywa się ogólnopolska konferencja nazwana pierwszą Naukową Szkołą Obróbki Ubytkowej. Pod tym wspólnym szyldem kryją się dwa wydarzenia o sporych i ugruntowanych już tradycjach: XIII Szkoła Obróbki Skrawaniem oraz XLII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej.

więcej informacji

Rekrutacja

praktyka eco

Dokumenty jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego:

Więcej informacji:

dr hab. inż. Małgorzata Wzorek
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój: D-204

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.
 Oś priorytetowa 3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia“
Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671

Informacja

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

informuje, że w dniu 09.09.2019 r. odbyły się wybory uzupełniające na przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów
z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na elektora Uczelnianego Kolegium Elektorów
wybrany został dr hab. inż. Grzegorz Robak.

Serdecznie gratulujemy!

Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej informuje, że

dnia 09.09.2019r. o godzinie 10:00 w sali B325
odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy profesorów i doktorów habilitowanych

Zgodnie z paragrafem 14 ust. 2 Regulaminu Wyborczego PO Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w przypadku nieobecności co najmniej połowy danej grupy wyborców zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum.