Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych

Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2019/2020r.

Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów od tego semestru obowiązują nowe zasady zapisów na lektoraty z języków obcych.

§11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.

Zapisy są dwu etapowe. I etap, który odbywa się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z jakiego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru na lektorat w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

Czytaj więcej...

Obrona doktorska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.06.2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Karoliny Skoczkowskiej pt. „Analiza ruchu wypełnienia monodyspersyjnego w aparacie bębnowym”

Promotor: 

  • prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich - Politechnika Opolska

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Andrzej Gierczycki– Politechnika Śląska
  • dr hab. inż. Dariusz Kardaś – Politechnika Gdańska

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

 DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Wzornictwo przemysłowe

Uruchomiony w zeszłym roku akademickim nowy kierunek wzornictwa przemysłowego realizowany na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej ma na celu kształcenie przyszłych projektantów i konstruktorów form przemysłowych m.in. maszyn, urządzeń, jak również pojazdów i produktów codziennego użytku.

W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie rynkowe nasi studenci nabywają wiedzę, umiejętności, jak również kompetencje, które pozwalają na zaprojektowanie produktów nie tylko zgodnie z wymogami technicznymi, według ustalonej specyfikacji i zasad ergonomii, ale również z uwzględnieniem walorów wizualnych i estetycznych, na który składają się między innymi: forma, kolor, czy faktura. Kierując się funkcjonalnością, uczą się nadawać produktom niepowtarzalnych kształtów, które mają na celu zwiększenie wartość rynkowej produktów, zwiększenie wydajność procesu produkcyjnego i tym samym dochodowość firm, w których w przyszłości znajdą zatrudnienie.

dr Małgorzata Futkowska

Z wizytą u naszych czeskich sąsiadów…

logo EPE

W dniach 15-17 maja 2019 roku w Koutach nad Desnou w Czechach odbyło się polsko-czeskie seminarium „Zrównoważona elektroenergetyka i środowisko” w ramach 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE).

 

Czytaj więcej...

Wzornictwo przemysłowe: konstrukcyjne materiały metalowe

Ogromna liczba współcześnie stosowanych materiałów konstrukcyjnych stawia nowe wymagania przed inżynierami. Muszą oni poznać całe spektrum materiałów oraz ich potencjalne zastosowania, aby w sposób optymalny wykorzystać je w konstrukcjach.Tego uczą się studenci Wzornictwa Przemysłowego na zajęciach z przedmiotu „Konstrukcyjne materiały metalowe”.

Z wielkim zainteresowaniem poznają struktury stali, żeliw i innych materiałów. Wszystko po to, by w niedalekiej przyszłości, zaprojektowana przez nich, a następnie wykonana konstrukcja odpowiadała wymaganiom eksploatacyjnym, ekonomicznym i technologicznym.

A. Małecka