English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

W poniedziałek 5 października 2020 roku, w sali Senatu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Dziekańskiej Wydziału Mechanicznego i Rady Naukowej dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka związane z zakończeniem pracy naukowo-dydaktycznej przez prof. dr hab. inż. Romana Ulbricha - wieloletniego Kierownika Katedry Inżynierii Środowiska.

W uroczystości udział wzięli Rektor Naszej Uczelni profesor Marcin Lorenc, Prorektor ds. nauki i rozwoju profesor Grzegorz Królczyk, Dziekan Wydziału Mechanicznego profesor Grzegorz Robak i Prodziekani Wydziału Mechanicznego, współpracownicy Katedry Inżynierii Procesowej i Środowiska oraz przedstawiciele społeczności Wydziału.

 

Sylwetkę oraz dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny prof. Romana Ulbricha przedstawił Profesor Stanisław Witczak.

Profesor Roman Ulbrich podczas swojej pracy zawodowej opublikował ponad 400 publikacji naukowych. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu przepływów wielofazowych oraz szeroko pojętej tematyki odnawialnych źródeł energii i budownictwa niskoenergetycznego.

Wypromował 22 doktorów oraz bardzo liczne grono dyplomantów.

Odbył liczne staże zagraniczne, najważniejszy z nich to stypendium Fundacji Humboldta na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze, gdzie spędził ponad 2 lata. Był także dwa miesiące w ówczesnym Leningradzie, dwukrotnie był stypendystą DAAD na 3 miesięcznych stażach w Schweinfurcie i Stuttgarcie, był również stypendystą Deutsche Forschungsgemeinschaft w Hanowerze.

Był dwukrotnie prodziekanem na Wydziale Mechanicznym pod kierunkiem prof. Stanisława Króla oraz prof. Leona Troniewskiego. Był kierownikiem Katedry Inżynierii Środowiska, wcześniej współtworzył kierunek studiów Inżynieria Środowiska oraz specjalność Racjonalne gospodarowanie energią. Przez wiele lat był opiekunem koła naukowego, najpierw wspólnie z profesorem Stanisławem Witczakiem koła Skruber a potem koła EnErdżAjzEr. Dwukrotnie zorganizował dwutygodniowe wyjazdy grupy specjalnościowej do Lipska i Freibergu w 1997 roku oraz Hanoweru i Berlina w 2002 roku. W latach 2002-2009 był animatorem spotkań kół naukowych w ramach Opolskich Dni Odnawialnych Źródeł Energii w Jarnołtówku, Pokrzywnej i Turawie.

W latach 1999-2005 był organizatorem pomysłu prof. Józefa Suchego - kilku edycji Forum Dyskusyjnego Innowacyjność i Transfer Technologii. Wspólnie z Hochschule für Technik w Stuttgarcie współorganizował Konferencję trójstronną niemiecko-chińsko-polską.

W części nieoficjalnej poniedziałkowego spotkania, czyli „tzw. słodkiej”, podczas poczęstunku wybornym tortem, Pani Profesor Małgorzata Wzorek przedstawiła „wideo wypowiedzi” przyjaciół i znajomych Pana Profesora. Byli wśród nich: Jego wieloletni wychowawca prof. Leon Troniewski; prof. Zerin Yilmaz z Uniwersytetu Technicznego w Stambule; prof. Joachim Schenk z HTWK w Lipsku; wieloletni przyjaciel Janusz Szefer - Komandor Portu Jachtowego w Krapkowicach oraz liczne grono wypromowanych doktorów i absolwentów.

 

Zespół pracowników Katedry wręczył Profesorowi symboliczne upominki oraz album z fotograficznymi wspomnieniami minionych lat spędzonych w gronie społeczności Wydziału.

Profesor Roman Ulbrich z nieukrywanym zaskoczeniem przyjmował przedstawiane prezentacje, potem podziękował serdecznie wszystkim zgromadzonym za obecność i pamięć.

Zaznaczył, że czuje się wychowankiem i spadkobiercą doc. Antoniego Guzika w zakresie dydaktyki, a Prof. Leona Troniewskiego w obszarze nauki. Biorąc pod uwagę sportowy udział w AZS oraz okres studiów, z naszą Uczelnią związany jest od 50 lat. Podczas studiów i pracy zawodowej spotkał wielu, naprawdę świetnych ludzi, niezależnie od stanowisk i stopni naukowych. Sam przeszedł przez prawie wszystkie szczeble kariery, od pracownika technicznego do profesora, z barwną historią wokół ukochanego komputera WANG. Z tym bagażem kończy pracę, nie do końca pogodzony z zachodzącymi zmianami w systemie nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Galeria zdjęć