English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. Założeniem Konkursu jest stworzenie motywacji w postaci Nagród Ministra do ciągłych prac twórczych nad opracowywaniem nowych rozwiązań wspierających rozwój dziedziny geoinformacji.

W ramach postępowania konkursowego przyznawane są, odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy lub innowacyjnego rozwiązania, nagrody w postaci statuetek.

Do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju zgłaszane mogą być:

  • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;
  • publikacje, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • innowacyjne rozwiązania – wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

Wskazać należy, że wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego Konkursu zawarte zostały w Zarządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 5 października br. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 35). Wzory wniosków oraz niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej Rozwoju.

Zachęcam do składania wniosków oraz zainteresowania Konkursem wszystkich tych, których osiągnięcia zasługują na wyróżnienie.

Z poważaniem, Lidia Wyszomirska