English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Aktualne zagadnienie w uzdatnianiu i dystrybucji wody” organizowana przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w partnerstwie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Konferencja odbędzie się tradycyjnie w Brennej w dniach 21-23 kwietnia 2021 r. W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej przewidziana jest możliwość udziału zdalnego w forum dyskusyjnym i sesjach tematycznych konferencji (e-konferencja).

Tegoroczna jubileuszowa X edycja Konferencji kontynuuje misję poprzednich spotkań, których celem była wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami uczelni, instytucji naukowo-badawczych, biur projektowych, wydziałów ochrony środowiska, spółek wodno-ściekowych, gmin, eksploatatorów obiektów wod-kan oraz innych firm zajmujących się inwestycjami, eksploatacją i modernizacją komunalnych i przemysłowych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Studentów zapraszamy na wspólne polsko-czeskie seminarium na temat „Zrównoważona elektroenergetyka i środowisko” . Seminarium będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących aktualnych tematów z zakresu uzdatniania i dostaw wody, takich jak wprowadzanie systemów zarządzania ryzykiem, czy reagowania w sytuacjach wyjątkowych. Powinno się to przyczynić do wspólnego wytyczenia kierunków działania w przyszłości.

konferencja plakat