English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych prof. dr hab. inż. Jarosławowi Mamali z Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.

JM3

Prof. Jarosław Mamala skończył 1996 roku, studia w Instytucie Budowy Maszyn Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu na kierunku mechanika, broniąc pracę magisterską pt. Porównawcze badania skuteczności hamowania pojazdów wyposażonych w ABS. W tym samym roku, po wakacjach rozpoczął pracę, ale już po przekształceniu uczelni na Politechnikę Opolską. Od samego początku pracy zawodowej zaangażowany został w prace nad budową Stanowiskowego Symulatora Obciążenia Drogowego Silnika, na bazie którego w 1998 rozpoczął realizację swojego pierwszego projektu naukowo-badawczego pod nazwą Identyfikacja i analiza procesów energetycznych w samochodzie osobowym z silnikiem o zapłonie iskrowym. Następnie uczestniczył w realizacji kilku projektów naukowo-badawczych, na podstawie których w roku 2002 obronił pracę doktorską pt. Proces sterowania mocą a wskaźniki pracy silnika ZI przed Radą Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, uzyskując jednocześnie wyróżnienie..  W tym czasie aktywnie brał udział w szkoleniach m.in. w szkoleniu Audi AG w Ingolstadt, gdzie pozyskano do badań bezstopniowy układ przeniesienia napędu (skrzynię biegów MultiTronic) z samochodu Audi A8. Jednocześnie odbył szkolenie w firmie ETAS – Bosch Group w Stuttgart, AVL Graz, Maha MSR 500 w Haldenwang. Jednocześnie aktywnie uczestniczył w międzynarodowych konferencjach motoryzacyjnych w Detroit, Taipei, Zurich, Genewa, Chennai. Oprócz zdobywania wiedzy naukowej, swój warsztat praktyczny doskonalił w pracy zawodowej na rzecz marki SEAT pełniąc funkcję dyrektora technicznego.

Po zrealizowaniu własnego projektu badawczego pt. Samochodowy układ napędowy o zerowej inercji, na podstawie wyników uzyskanych w ramach projektu, opracował współautorski patent a w kwietniu 2012 została obroniona praca habilitacyjna: Kompensacja niedostatku siły napędowej w procesie rozpędzania samochodu osobowego. Praca ta w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP w Polsce, w roku 2012 uzyskała nagrodę główną w X edycji konkursu, na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką.

W tym samym roku prof. Jarosław Mamala zostaje zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego i kontynuuje badania układów napędowych rozpoczęte przez prof. Wojciecha Siłkę i prof. Jerzego Jantosa. Głównym obiektem zainteresowania jest sterowanie mocą w układzie napędowym samochodu osobowego, swoje zdobyte doświadczenie naukowe i zawodowe koncentruje w zakresie analizy transferu mocy w układzie napędowym samochodu osobowego. W tym kontekście opracowano nowy bardziej zaawansowany sposób kontrolowania transmisji mocy i siły napędowej w układzie napędowym samochodu osobowego, który w swej konstrukcji umożliwia jednocześnie:

  • kontrolować proces napełnienia w silniku o zapłonie iskrowym, tematyka realizowana w ramach rozprawy doktorskiej,
  • kontrolować i kompensować niedostatek siły napędowej w procesie rozpędzania samochodu osobowego, tematyka realizowana w ramach rozprawy habilitacyjnej,
  • kontrolować i sterować transferem mocy z silnika spalinowego o zapłonie iskrowym w układzie napędowym samochodu osobowego, tematyka realizowana po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego.

Prof. J. Mamala zaangażował się w Katedrze Pojazdów w utworzenie nowoczesnego stanowiska badawczego do badania układów napędowych pojazdów drogowych i rolniczych, spełniającego wymogi określone w PN oraz w certyfikacie TUV, finansowanego w ramach RPOWO oraz pierwszego w Polsce międzynarodowego oddziału Instytutu Fraunhofera, jako Fraunhofer Project Center w Opolu na Politechnice Opolskiej. Podsumowaniem dorobku jest realizacja 9 projektów B+R z czego w czterech był kierownikiem. Obecnie jest autorem i współautorem wielu publikacji (4 monografii, ponad 200 publikacji i 11 patentów),  recenzentem 9 doktoratów, 2 monografii, recenzji i opinii w 7 przewodach habilitacyjnych. Prof. J. Mamala jest promotorem dwóch rozpraw doktorskich obronionych z wyróżnieniem. Został wyróżniony ośmiokrotnie nagrodą JM Rektora Politechniki Opolskiej za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną, medalem Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, dyplomami na światowych wystawach wynalazków Brussels Innova – Eureka Contest, IENA, Norymberga, GENEVE Inventions oraz dwukrotnie dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest też członkiem Polish Scientific Society of Combustion Engines i Society Automotive Engineers SAE (USA).

            Jednocześnie w roku 2012, Jarosław Mamala podejmuje wyzwanie na rzecz nowo powołanego w Opolu Parku Naukowo-Technologicznego, w którym objął od początku jego istnienia - stanowisko Prezesa Zarządu. Park Naukowo-Technologiczny w swej idei łączy świat nauki i biznesu a wspierany jest przez samorząd Miasta Opola, tworząc tzw. Złoty Trójkąt. Jest zapleczem dla opolskich uczelni, miejscem odbywania wielu staży i praktyk przez studentów Politechniki Opolskiej a także miejscem realizacji projektów badawczych przez instytucje biznesowe. Prywatnie prof. Jarosław Mamala jest mężem i ojcem trójki dzieci, lubiący w wolnych chwilach jeździć motocyklem i zwiedzać Albanię.

Pracuje w Katedrze Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej tam też jest obdarzony niezwykłą sympatią i szacunkiem pracowników Katedry, Wydziału a przede wszystkim studentów.