English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

1

W dniach 21-23 kwietnia 2021 roku odbyło się polsko-czeskie seminarium w ramach III INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY. Current issues in water treatment and water distribution. Wydarzenie było częścią projektu: „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Oś priorytetowa 3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia“. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy przyszłych absolwentów elektroenergetyki i zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, zapoznanie studentów z potrzebami rynku pracy oraz poprawa kierunków kształcenia u partnerów projektu, poprzez poszerzenie własnego obszaru specjalizacji o istotną wiedzę partnera. Seminarium ze względu na pandemię COVID -19 było wydarzeniem zorganizowanym online.

W wydarzeniu wzięło udział 16 studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, oraz pracownicy Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Iwona Kłosok-Bazan, dr hab. inż. Małgorzata Wzorek oraz dr inż Joanna Boguniewicz-Zabłocka. Tematyka seminarium związana była z energetyką, zasobami wodnymi i sposobami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Wśród prelegentów byli studenci kierunku Energetyka i Inżynieria Środowiska zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Studenci zapytani o wrażenia z konferencji zgodnie odpowiadają, że było to dla nich pierwsze tego typu doświadczenie, gdzie otrzymali bardzo konkretną dawkę informacji z zakresu dystrybucji wody i energetyki. Dodatkowo mogli zaprezentować swoje referaty podczas dedykowanej im sesji.

2

3