English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

logo CZ EU

REKRUTACJA
na

WYJAZDY STUDYJNE

W ramach projektu:

„Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach
zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska”

Oferujemy 1-miesięczny, wymienny pobyt studyjny studenta/doktoranta  

 w  Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava (VŠB–TUO) w Ostrawie

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 23.08.2021r.

Miejsce składania dokumentów: Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej,
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, pokój A-214

Dokumenty jakie należy złożyć w ramach procesu rekrutacyjnego:

  • Formularz zgłoszeniowy – kwestionariusz uczestnika (do pobrania ze strony)
  • Średnia ocen za ostatni semestr studiów potwierdzona przez Dziekanat
  • Curriculum Vitae
  • List motywacyjny
  • Zaświadczenie potwierdzające dodatkową aktywność studenta (np. członkostwo w kołach naukowych, ważne osiągnięcia)
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

Więcej informacji udziela:

Dr hab. inż. Małgorzata Wzorek
E-mail: m.wzorek@po.edu.pl