wroblewskiZ dniem 30 listopada br. po 48 latach pracy na zasłużoną emeryturę udaje się Pan inż. LESZEK WRÓBLEWSKI.

Pan Leszek pracę na Uczelni rozpoczął w 1972 roku w ówczesnym Zakładzie Technologii Maszyn poprzedniku Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Pracował początkowo na stanowisku specjalisty mechanika by po latach zostać kierownikiem laboratorium obróbki skrawaniem.

Pracując na stanowisku technicznym, aktywnie uczestniczył w zajęciach dydaktycznych i pracach badawczych katedry. W trakcie zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn przekazywał swoją ogromną wiedzę praktyczną, starając się przybliżyć przyszłym inżynierom podstawy obróbki skrawaniem. Wykorzystywał też swoje umiejętności dydaktyczne, które zdobył pracując jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Mechanicznych (1969-1975). Zajmował się budową oraz obsługą stanowisk badawczych Katedry i uczestniczył w pracach na nich realizowanych.
Z umiejętności i wiedzy praktycznej Pana Leszka korzystali nie tylko pracownicy Katedry i Wydziału Mechanicznego ale również pracownicy innych jednostek naszej Uczelni. Zawsze chętnie angażował się w prace wymagające jego udziału jako wykonawcy elementów stanowisk badawczych.

Oprócz pracy w Katedrze brał czynny udział w działaniach organizacyjnych. Przez wiele lat był członkiem a następnie przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej. Udzielał się również jako związkowiec w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Pan Leszek Wróblewski cieszył się zawsze sympatią i uznaniem współpracowników, czego efektem był wybór na członka Rady Wydziału w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w kadencji na lata 2002-2005.

Panie INŻYNIERZE pozostaniemy ze świadomością, że najlepiej opisują Pana słowa „Jeśli Ty nie potrafisz tego naprawić to nikt nie potrafi” i że będzie nam Pana złotych rąk brakowało.

Dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego!
Władzie Dziekańskie oraz pracownicy Wydziału Mechanicznego.