soltysekZ dniem 30 listopada br. po 40 latach pracy na Politechnice Opolskiej (wcześniej WSI) na zasłużoną emeryturę udaje się Pan mgr inż. JERZY SOŁTYSEK.

Pan Jerzy swą pracę w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego rozpoczął w 1977 r. Tam zajmował różne stanowiska. Początkowo był starszym asystentem, a później pewne uwarunkowania sprawiły, że został pracownikiem inżynieryjno-technicznym, a potem naukowo-technicznym, zajmując się projektowaniem, uruchamianiem i obsługą stanowisk badawczych w Laboratoriach Katedry. Pracując na stanowisku technicznym, prowadził również zajęcia dydaktyczne ze studentami na kierunku mechanika i budowa maszyn z przedmiotów rysunek techniczny, teoria mechanizmów i maszyn oraz podstawy konstrukcji maszyn. Prowadząc te zajęcia miał możliwość przekazania swojej wiedzy praktycznej, zdobytej wcześniej w przemyśle, bowiem zanim Pan Jerzy trafił na Politechnikę Opolską, przepracował kilka lat (1973-1977) w Kombinacie Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej PZL HYDRAL we Wrocławiu, a potem w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Hydrauliki Siłowej w Łodzi przy Kombinacie Hydrauliki Siłowej, gdzie zajmował się projektowaniem i badaniem elementów hydrauliki siłowej. Współpracę z przemysłem Pan Jerzy kontynuował później na uczelni przy wykonywaniu prac zleconych, uczestniczył również w wielu projektach badawczych. Pan J. Sołtysek wielokrotnie prowadził także praktyki dla studentów naszego Wydziału jak również opiekował się w Katedrze stażystami.

Oprócz pracy w Katedrze czynnie udzielał się w sprawach organizacyjnych na uczelni, od 1989 r. był członkiem związku NSZZ "Solidarność", a od 1997 zastępcą przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej.

Pan Jerzy zawsze zdobywał sympatię współpracowników, czego namacalnym dowodem był wybór na członka Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w kadencji na lata 2008-2012. Jego zaangażowanie i wieloletnia praca na Politechnice Opolskiej była także uhonorowana Medalem za Długoletnią Służbę III-go stopnia. Pan Jerzy Sołtysek zawsze cieszył się i cieszy szacunkiem i uznaniem pracowników, zawsze też chętnie służył pomocą i dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jak powiada Pan Jerzy i wojak Szwejk: „Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było”. My życzymy Panu Jurkowi, żeby było dobrze, a nawet jeszcze lepiej! 

Dziękujemy i pozdrawiamy gorąco !
Władzie Dziekańskie oraz pracownicy Wydziału Mechanicznego.