Wiek emerytalny po to jest nam dany, by realizować niespełnione plany.

soltysekZ dniem 30 listopada br. po 40 latach pracy na Politechnice Opolskiej (wcześniej WSI) na zasłużoną emeryturę udaje się Pan mgr inż. JERZY SOŁTYSEK.

Pan Jerzy swą pracę w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego rozpoczął w 1977 r. Tam zajmował różne stanowiska. Początkowo był starszym asystentem, a później pewne uwarunkowania sprawiły, że został pracownikiem inżynieryjno-technicznym, a potem naukowo-technicznym, zajmując się projektowaniem, uruchamianiem i obsługą stanowisk badawczych w Laboratoriach Katedry. Pracując na stanowisku technicznym, prowadził również zajęcia dydaktyczne ze studentami na kierunku mechanika i budowa maszyn z przedmiotów rysunek techniczny, teoria mechanizmów i maszyn oraz podstawy konstrukcji maszyn. Prowadząc te zajęcia miał możliwość przekazania swojej wiedzy praktycznej, zdobytej wcześniej w przemyśle, bowiem zanim Pan Jerzy trafił na Politechnikę Opolską, przepracował kilka lat (1973-1977) w Kombinacie Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej PZL HYDRAL we Wrocławiu, a potem w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Hydrauliki Siłowej w Łodzi przy Kombinacie Hydrauliki Siłowej, gdzie zajmował się projektowaniem i badaniem elementów hydrauliki siłowej. Współpracę z przemysłem Pan Jerzy kontynuował później na uczelni przy wykonywaniu prac zleconych, uczestniczył również w wielu projektach badawczych. Pan J. Sołtysek wielokrotnie prowadził także praktyki dla studentów naszego Wydziału jak również opiekował się w Katedrze stażystami.

Oprócz pracy w Katedrze czynnie udzielał się w sprawach organizacyjnych na uczelni, od 1989 r. był członkiem związku NSZZ "Solidarność", a od 1997 zastępcą przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej.

Pan Jerzy zawsze zdobywał sympatię współpracowników, czego namacalnym dowodem był wybór na członka Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w kadencji na lata 2008-2012. Jego zaangażowanie i wieloletnia praca na Politechnice Opolskiej była także uhonorowana Medalem za Długoletnią Służbę III-go stopnia. Pan Jerzy Sołtysek zawsze cieszył się i cieszy szacunkiem i uznaniem pracowników, zawsze też chętnie służył pomocą i dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jak powiada Pan Jerzy i wojak Szwejk: „Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było”. My życzymy Panu Jurkowi, żeby było dobrze, a nawet jeszcze lepiej! 

Dziękujemy i pozdrawiamy gorąco !
Władzie Dziekańskie oraz pracownicy Wydziału Mechanicznego.